Ana içeriğe geç

Sürüm Notları#

JIRA Release Notes

Plugin Güncellemeleri#

Genel Olarak#

Önemli Değişiklikler

 • Gradle 8.5 sürümüne yükseltildi.
 • Proje root'undaki settings.gradle dosyasında java ve gradle versiyonları aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır.
   java  : [
       info        : '21.0.1 (21.0.1-oracle)',
       sourceCompatibility: 21,
       targetCompatibility: 21
   ],
   gradle : [
       info: 8.5
   ],
  

hvl-gradle-plugin#

 • group: 'org.yaml', name: 'snakeyaml' kütüphanesi sürüm yükseltmesi 1.19 -> 1.33

hvl-gradle-code-generator-plugin#

 • group: 'org.hibernate.tool', name: 'hibernate-tools-orm' kütüphanesi sürüm yükseltmesi 6.2.13.Final -> 6.4.1.Final

hvl-gradle-hibernate-plugin#

 • group: 'org.hibernate.orm', name: 'hibernate-gradle-plugin' kütüphanesi sürüm yükseltmesi 6.2.13.Final -> 6.4.1.Final

hvl-gradle-liquibase-plugin#

Önemli Değişiklikler

 • hvlLiquibase extension'ındaki changeLogFile değişken ismi changelogFile olarak değiştirilmiştir.
 • hvl-liquibase plugin grubu altındaki diffChangeLog task'ının ismi diffChangelog olarak değiştirilmiştir.
 • hvl-liquibase plugin grubu altına updateSql taskı eklenmiştir. (JAVALTPR-2501)
 • hvl-liquibase plugin grubu altına changelogSyncSql taskı eklenmiştir. (JAVALTPR-2501)
 • group: 'org.liquibase', name: 'liquibase-gradle-plugin' kütüphanesi sürüm yükseltmesi 2.0.4 -> 2.2.1
 • org.liquibase:liquibase-core kütüphanesi sürüm yükseltmesi 4.9.1 -> 4.25.1

hvl-gradle-lombok-plugin#

 • hvl-gradle-lombok-plugin geliştirildi. (JAVALTPR-2601)
 • group: 'io.freefair.gradle', name: 'lombok-plugin' kütüphanesi sürüm yükseltmesi 6.6.1 -> 8.4

hvl-gradle-mapstruct-plugin#

Önemli Değişiklikler

 • build.gradle içindeki hvlMapStruct extension'ındaki lombok extension'ı silinmeli.
 • Mapstruct içerisinden sağlanan lombok desteği kaldırıldı ve hvl-gradle-lombok-plugin geliştirildi. (JAVALTPR-2601)

hvl-gradle-maven-plugin#

 • group: 'io.spring.gradle', name: 'dependency-management-plugin' kütüphanesi sürüm yükseltmesi 1.1.2 -> 1.1.4

hvl-gradle-querydsl-plugin#

 • İyileştirmeler yapıldı.

hvl-gradle-spring-plugin#

 • group: 'org.springframework.boot', name: 'spring-boot-gradle-plugin' kütüphanesi sürüm yükseltmesi 3.1.5 -> 3.2.2
 • group: 'com.palantir.gradle.docker', name: 'gradle-docker' kütüphanesi sürüm yükseltmesi 0.32.0 -> 0.35.0
 • Hata mesajları iyileştirildi.
 • hvlSpring.docker extension'ına additionalCopyPaths değişkeni eklenmiştir. Bu değişken kullanılarak oluşturulacak docker imajı içerisine ek dosyaların kopyalanması sağlanmaktadır.

hvl-gradle-workspace-plugin#

 • Değişiklik yapılmamıştır.

Core Güncellemeleri#

hvl-framework#

Önemli Değişiklikler

 • Java 21 sürümüne yükseltildi.
 • Proje root'undaki settings.gradle dosyasında java ve gradle versiyonları aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır.
   java  : [
       info        : '21.0.1 (21.0.1-oracle)',
       sourceCompatibility: 21,
       targetCompatibility: 21
   ],
   gradle : [
       info: 8.5
   ],
  
 • log4j ve logback kütüphanelerinin birbirlerini ezme problemi giderildi. (JAVALTPR-2208)
 • org.springframework.boot:spring-boot-dependencies bom kütüphanesi sürüm yükseltmesi 3.1.5 -> 3.2.2 (JAVALTPR-2515)
 • Spring configuration metadata eklendi. Eksen altyapıdan gelen özelliklerin yaml dosyalarında otomatik tamamlanması sağlandı. (JAVALTPR-2562)
 • Jdbc initializer'ın Application Ready Event yerine Context Refreshed Event sırasında çalışması sağlandı. (JAVALTPR-2618)
 • Jdbc git initializer'a git'e giriş yapılabilmesi için username, password ekleme yeteneği eklendi. (JAVALTPR-2692)
 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)

hvl-cloud-framework#

 • org.springframework.cloud:spring-cloud-dependencies bom kütüphanesi sürüm yükseltmesi 2022.0.4 -> 2023.0.0 (JAVALTPR-2335,JAVALTPR-2336)
 • Spring configuration metadata eklendi. Eksen altyapıdan gelen özelliklerin yaml dosyalarında otomatik tamamlanması sağlandı. (JAVALTPR-2562)
 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)

hvl-session#

 • HvlSession nesnesine createdDate alanı eklendi. (JAVALTPR-2524)
 • Spring configuration metadata eklendi. Eksen altyapıdan gelen özelliklerin yaml dosyalarında otomatik tamamlanması sağlandı. (JAVALTPR-2562)
 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)

hvl-cloud-session#

 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)

hvl-security#

 • Method security hiyerarşik yetki kontrolü düzeltildi. (JAVALTPR-2293, JAVALTPR-2306)
 • hvl-infra da bulunan application-hvl-security.yml içerisindeki permit-url özelliği Map olarak değiştirildi ve permit-categories özelliği eklendi. Böylece uygulamalar ile permit verilecek uçlar kategorileştirilerek eklenebilecek. (JAVALTPR-2429)
 • SecurityFilterChain'deki HttpSecurity nesnesine müdahale edebilmek için HvlHttpSecurityCustomizer sınıfı eklendi. (JAVALTPR-2466)
 • Spring configuration metadata eklendi. Eksen altyapıdan gelen özelliklerin yaml dosyalarında otomatik tamamlanması sağlandı. (JAVALTPR-2562)
 • Havelsan logoları güncellendi. (JAVALTPR-2726)
 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)

hvl-cloud-security#

 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)

hvl-data#

Önemli Değişiklikler

 • tr.com.havelsan.javarch.data.commons.criteria paketindeki HvlSearchOperation sınıfı tr.com.havelsan.javarch.data.commons.data paketi altına taşınmıştır. (JAVALTPR-2658)
 • Logger search için kullanılan HvlSearchOperation.BETWEEN değeri HvlSearchRangeOperation.BETWEEN sınıfına taşınmıştır. (JAVALTPR-2658)
 • Logger search için kullanılan HvlSearchCriteria nesnesinin constructor'ları private yapılır of methodu eklenmiştir. (JAVALTPR-2459)
 • Logger search için kullanılan HvlSearchRangeCriteria nesnesinin constructor'ları private yapılır of methodu eklenmiştir. (JAVALTPR-2459)
 • Logger search için kullanılan HvlSearchCriteria nesnesi içerisindeki operation alanı String olarak değiştirildi. (JAVALTPR-2658)
 • HvlLocalizedModel içerisindeki locale alanı deprecated olarak işaretlendi. (JAVALTPR-2564)
 • HvlLocalizedEntity nesnesindeki referencedEntityId ve locale alanları @NotAudited olarak işaretlendi. (JAVALTPR-2756)
 • Logger search için kullanılan HvlSearchOperation sınıfındaki bazı değerler HvlSearchNoValueOperation ve HvlSearchRangeOperation sınıflarına taşımıştır. (JAVALTPR-2658)
 • HvlTransactionalReadOnly anotasyonu geliştirildi. (JAVALTPR-2411)
 • HvlTransactionalRollbackForCheckedException anotasyonunun özelleştirilebilmesi sağlandı. (JAVALTPR-2411)
 • Artık update işlemlerinde uuid alanı dolu gelirse sistem yeni uuid generate etmeyecek. (JAVALTPR-2535, JAVALTPR-2536)
 • Update işlemleri için dateCreated, dateUpdated ve createdBy alanlarının validasyonu kaldırıldı. (JAVALTPR-2535, JAVALTPR-2536)
 • HvlLocalizedEntity nesnesi içerisine referencedEntityId alanı eklendi. (JAVALTPR-2564)
 • Spring configuration metadata eklendi. Eksen altyapıdan gelen özelliklerin yaml dosyalarında otomatik tamamlanması sağlandı. (JAVALTPR-2562)
 • Liquibase Command Runner özelliği eklendi. Bu yetenek ile uygulama ayağa kalkarken liquibase komutları çalıştırılabilir ve istenirse bu aşamadan sonra uygulamanın kendini kapatması sağlanabilir. (JAVALTPR-2581)
 • Logger search için HvlSearchNoValueOperation nesnesi oluşturulmuştur ve içerisine EXISTS değeri eklenmiştir. (JAVALTPR-2658)
 • QueryDsl query'lerine page ve sort uygulanması HvlJpaSearchRepository nesnesi içerisine applyPageable ve applyOrder metodları eklendi. (JAVALTPR-2706)
 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)

hvl-cache#

 • Spring configuration metadata eklendi. Eksen altyapıdan gelen özelliklerin yaml dosyalarında otomatik tamamlanması sağlandı. (JAVALTPR-2562)
 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)

hvl-mq#

 • Spring configuration metadata eklendi. Eksen altyapıdan gelen özelliklerin yaml dosyalarında otomatik tamamlanması sağlandı. (JAVALTPR-2562)
 • Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.
 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)

hvl-support#

 • Spring configuration metadata eklendi. Eksen altyapıdan gelen özelliklerin yaml dosyalarında otomatik tamamlanması sağlandı. (JAVALTPR-2562)
 • Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.
 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)

Cloud Ürün Güncellemeleri#

hvl-config-instance#

Önemli Değişiklikler

 • Config server imajı içerisine hvl-infra'daki configürasyon ve log4j yaml dosyaları eklenmiştir. Ezilmek istenen propertyler ya profil kullanılarak ya da environment üzerinden SPRING_CLOUD_CONFIG_SERVER_OVERRIDES_ ön eki kullanılarak ezilmelidir. (JAVALTPR-2494)
 • Config server'a profile özelliği eklendi. Bu özellik kullanılarak ortama özgü yaml ayarlaması yapılabilir. Kullanımı hvl-infra projesinde mevcuttur. Aynı anda 1'den fazla profil verilebilir. (JAVALTPR-2485)

Not

 hvl:
  cloud:
   config:
    profile: ${HVL_CLOUD_CONFIG_PROFILE:default}

HVL_CLOUD_CONFIG_PROFILE environmenti kullanılarak config server'a profil verilebilir.

 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)
 • Docker base imaj amazoncorretto:21.0.2-alpine3.19 olarak değiştirildi. (JAVALTPR-2526)

hvl-proxy-instance#

 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)
 • Docker base imaj amazoncorretto:21.0.2-alpine3.19 olarak değiştirildi. (JAVALTPR-2526)

hvl-admin-instance#

 • Eksen için tema uygulandı. (JAVALTPR-2712)
 • Eksen üzerinden giriş yapılabilme özelliği eklendi. (JAVALTPR-2726)

Kullanım Uyarısı

ADMIN_LOGIN_TYPE environment'i varsayılan olarak oidc yapılmıştır, form yapılırsa eskisi gibi form üzerinden giriş yapılabilir.

 • Uygulama ekranlanlarından Kafka, Redis, Kibana, Zipkin gibi uygulamaların açılabilmesi sağlandı. (JAVALTPR-2712)
 • Uygulama ismi EKSEN Admin Monitor olarak güncellendi. (JAVALTPR-2712)
 • EKSEN Admin Monitor'ün kendisinden health check alamama problemi giderildi. (JAVALTPR-2225)
 • de.codecentric:spring-boot-admin-dependencies kütüphanesi sürüm yükseltmesi 3.1.5 -> 3.2.3 (JAVALTPR-2712)
 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)
 • Docker base imaj amazoncorretto:21.0.2-alpine3.19 olarak değiştirildi. (JAVALTPR-2526)

hvl-registry-instance#

 • Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)
 • Docker base imaj amazoncorretto:21.0.2-alpine3.19 olarak değiştirildi. (JAVALTPR-2526)

Backend Ürün Güncellemeleri#

hvl-oauth-instance#

 • Uygulamalar Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)
 • Kullanıcıların kendi aktif rollerini görüntüleme özelliği eklendi.(JAVALTPR-2063)
 • Vekalet ile ilgili logların "Olay Sorgulama" ekranından sorgulanabilmesi sağlandı.(JAVALTPR-2546)
 • Kullanıcının şifre değişikliği,kilitleme,kilit açma işlemleri için mail bildirimi yapılması sağlandı.
 • Toplu işlemler sonucu çıkan uyarı mesajının otomatik olarak kapanması özelliği eklendi.(JAVALTPR-2334)
 • Kullanici oturumu gecerlilik suresi "Kullanıcı Geçerlilik Tarihi" bilgisine göre belirlenmesi sağlandı( JAVALTPR-1959)
 • Tüm bildirimler sayfasına "Genel Duyurular" eklendi.(JAVALTPR-743)
 • Aktif rolleri görüntüleme sayfasında "Güvenilir Vekalet" ile alınmış olan vekaletlerin ayırt edilmesi sağlandı.(JAVALTPR-2063)

hvl-notification-instance#

 • Mail gönderimi işleminin loglanması özelliği eklendi.(JAVALTPR-1576)

Yeni Parametreler

 • MAIL_LOG_INDEX_NAME environment'i varsayılan olarak hvl-mail-send-log yapılmıştır, mail gönderim loglarının depolandığı index adı.
 • MAIL_LOG_PRODUCER_TOPIC_NAME environment'i varsayılan olarak javalt-logger-producer-log yapılmıştır.
 • Uygulamalar Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi.(JAVALTPR-2335)
 • Mail gönderim işleminin şablon koduna göre dinamik olarak aktif/pasif hale getirilebilmesi özelliği eklendi.(JAVALTPR-2359)
 • Genel Duyuru yayınlama özelliği eklendi.(JAVALTPR-743)
 • Mail şablonu içeriği özel karakter sorunu nedeni ile mail gönderilmemesi sorunu giderildi.(JAVALTPR-2777)
 • Performans iyileştirmeleri yapıldı.

hvl-logger-instance#

Önemli Değişiklikler

 • tr.com.havelsan.javarch.log.search.cloud.client.model paketi altındaki model sınıfları tr.com.havelsan.javarch.log.common.model paketi altına taşınmıştır.
 • HvlLogSearchPage içindeki propertiesMap alanı sortPropertiesTypeMap olarak değiştirildi.
 • @HvlEnableLogProducerMQProvider anotasyonu ismi @HvlEnableLogProducerMqProvider olarak değiştirildi.
 • HvlLogProducerMQ** ile başlayan sınıflar HvlLogProducerMq** olacak şekilde değiştirildi.
 • Logger processor spring batch sistemi ile çalışma yapısına geçirildi. (JAVALTPR-2261)

Not

Veritabanında spring batch'e ait batch_ ön ekli tablolar oluşacak.

 • JPA kullanılan log processor uygulamaları için History Cleaner yeteneği eklendi. (JAVALTPR-2261)
 • Logger search elasticsearch provider kütüphanesi yayınlandı. Bu kütüphane ile elasticsearch üzerinde aggregation gibi detaylı işlemlere destek sağlanmıştır. (JAVALTPR-2658)
 • Model ve query modellerin builder yapıları değiştirildi ve eski builderlar deprecated olarak işaretlendi. (JAVALTPR-2596)

Warning

Eski builder'lar yerine, kullanılmak istenen model sınıfların içerisindeki static builder() metodu kullanılarak yeni builder elde edilebilir. Tüm model sınıflarına inner builder'lar eklenmiştir.

final HvlLogSearchQueryModel eventLogQueryModel = HvlLogSearchQueryModel.builder()
      .withIndices("hvl*")
      .and(HvlEventLogModel.EVENT_TYPE_FIELD_NAME, HvlSearchOperation.STRING_EQUALS, "oauth.authz.session.fill.with.authority.event")
      .and("attributeMap.PROXY_UUID", HvlSearchNoValueOperation.EXISTS)
      .build();

 • Logger search için or ve sub query kullanımı gibi detaylı criteria oluşturumuna destek sağlandı. (JAVALTPR-2459)
 • Configurable log yeteneğinin cluster sistemlerde çalışması sağlandı. (JAVALTPR-2425)
 • hvl.logger.producer.provider.mq.topic-name property'si hvl-infra içerisine eklendi ve logger provider paketlerinin varsayılan topic ismini buradan alması sağlandı.
 • HvlLogProducerMQProvider.produceSync metodu overload edilerek varsayılan topic ile log produce edilmesi sağlandı.
 • Spring configuration metadata eklendi. Eksen altyapıdan gelen özelliklerin yaml dosyalarında otomatik tamamlanması sağlandı. (JAVALTPR-2562)
 • Uygulamalar Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)
 • Docker base imaj amazoncorretto:21.0.2-alpine3.19 olarak değiştirildi. (JAVALTPR-2526)
 • Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.

hvl-bpmn-instance#

 • Uygulamalar Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi.
 • BPMN süreçlerinde bulunan kullanıcıların işlerinin opsiyonel KEYSIS entegrasyonu seçeneği ile kullanıcı ya da kullanıcı grup sorumluluğu üzerinden yönetilmesi, listelenmesi ve çeşitli işlemler yapılması sağlandı.
 • BPMN süreçlerinde bulunan kullanıcıların tamamlanmış işlerinin listelenmesini sağlayan rest ucu eklendi.
 • BPMN Admin işlemleri, KEYSİS üzerinden "bpmn", "bpmn:designer" ve "default_authority" yetkileri ile yetkilendirildi.
 • Süreç versiyonlarının, aynı anda deploy edilmiş tek bir versiyon bulundurma kısıtı üzerinden yönetimi sağlanmıştır.
 • Aynı sürecin import edilmesi durumunda, kullanıcıya yeni versiyon ile kaydetme seçeneği sunuldu.
 • Süreç dokümantasyonlarının, tanımlandığı versiyonlara göre filtrelenebilmesi yeteneği eklendi.
 • Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.

hvl-report-instance#

 • Uygulama; Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi.
 • Rapor şablonu tanımlama ve rapor yürütme işlemlerine KEYSIS ile yetkilendirme yeteneği eklendi.
 • Default veri kaynağı tanımlayabilme imkanı sunulmuştur.
 • Rapor initialize mekanizması yapısı genişletildi ve çevre değişkenleri güncellendi.
 • Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.

hvl-system-instance#

hvl-help-portal-instance#

UI Güncellemeleri#

Altyapı Kütüphaneleri#

hvlng/framework-bff#

 • Üye Ol link path'inin parametrik olarak sağlanması için configuration field (Register->path) tanımlaması yapılmıştır.
 • Kişisel Ayarlar model ve servisleri oluşturulmuştur.
 • HvlRequestHeaderModifyingInterceptor adında requestin hangi source path'ten geldiğini queryparam olarak ekleyen interceptor eklenmiştir.
 • Login sonrası yetkiye göre navigate edilecek configuration field (Security->navigatePageAfterLogin) tanımlaması yapılmıştır.
 • Ldap aktif/pasif olmasını yönetecek configuration field (security->ldap->enabled) eklenmiştir.
 • Bpmn servisleri için configuration field (Services->userTaskListService, Services->bpmn) eklenmiştir.
 • İyileştirme ve düzenlemeler yapılmıştır.

hvlng/framework-core#

 • Form mesakları için Azerbaycan dil desteği eklenmiştir.
 • İyileştirme ve düzenlemeler yapılmıştır.

hvlng/framework-theme#

 • Tüm bildirimleri görüntüleyebilmeyi sağlayan ekran geliştirmesi yapılmıştır.
 • Setting servis üzerinden ihtiyaç duyulan dataların alınması, circuit breaker olan servislerden alınacak şekilde servis tanımlamaları ve çağırımları yapılmıştır.
 • Ldap aktif durumdayken, kayıt olma süreci olan kullanıcının şifre alanının görüntülenme durumu parametrik (security->ldap->ldapPasswordChangeEnabled) olacak şekilde sağlanmıştır
 • Kayıt Ekranına ldap aktifken ihtiyaç duyulan açıklama alanı getirilmiştir.
 • Azerbaycan dil desteği ve flag tanımlaması sağlanmıştır.
 • Profile ekranında kullanıcı oturumlarını görüntüleyebilmesi sağlanmıştır.
 • Tema template ve rtl ayarlarının değiştirilebilmesini sağlanan component eklenmiştir.
 • Menü ekranın toggleable olması yeteneği sağlanmiştir.
 • Menü item'ların iconlarının görüntülenebilmesi fixlendi.
 • Genel duyuru için gerekli component düzenlemesi yapılmıştır.

Uygulama Kütüphaneleri#

Önemli Değişiklikler

 • Keysis uygulaması @hvlng/keysis-lib
 • Bpmn uygulaması @hvlng/bpmn-lib,
 • Report uygulaması @hvlng/report-lib,
 • Ldap uygulaması @hvlng/ldap-lib, olacak şekilde kütüphaneye dönüştürülmüştür. Bu sayede istenilen uygulamaya entegre edilebilir hale getirilmiştir.****

hvlng/keysis-lib#

 • Profile Detail ekran kayıt işlemi multi language olacak şekilde düzenlendi. Ayrıca sistem dil değişikliğinde dataların reload olması sağlanmıştır.
 • Authority CRUD ekranları yapılmıştır.
 • Yetki ekranlarında yetkinin kritik olmasını sağlayacak geliştirmeler yapılmıştır. Bununla birlikte yetkinin atanmasının yapılması durumunda bildirim yapılması istenen grupların belirlenenebileceği ekranlar (authority-profile-group) geliştirilmiştir.
 • Kullanıcı ekranında Parola Sıfırla özelliğine Parola Belirlemek İstiyorum yeteneği getirilmiştir.
 • Kullanıcı ekranında ldap aktifken Organisation Unit(OU) seçimi yapılması sağlanacak field eklenmiştir.
 • Azerbaycan dil desteği eklenmiştir.

hvlng/bpmn-lib#

 • Bpmn modülünden mevcut kullanıcın üzerindeki işleri alan ve bu işler üzerinde işlemler yapmaya olanak sağlayan, konfigüre edilerek farklı projelerde de kullanılabilecek "İş Listesi" component'ı geliştirmesi yapıldı.
 • BPMN süreci görüntüleme, ekleme, silme, deploy etme ve askıya alma işlemleri KEYSİS ile yetkilendirildi.
 • Süreç versiyonlarının, aynı anda deploy edilmiş tek bir versiyon bulundurma kısıtı üzerinden yönetimi sağlanmıştır.
 • Aynı sürecin import edilmesi durumunda, kullanıcıya yeni versiyon ile kaydetme seçeneği sunuldu.
 • Süreç dokümantasyonlarının, tanımlandığı versiyonlara göre filtrelenebilmesi yeteneği eklendi.
 • Sayfa kodları eklendi.
 • Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.

hvlng/report-lib#

Önemli Değişiklikler

 • Daha önce adı "instance-lib" olan rapor önyüz kütüphanesi adı, "report-lib" olarak değiştirildi.
 • Rapor şablonu tanımlama ve rapor yürütme işlemlerine KEYSIS ile yetkilendirme yeteneği eklendi.
 • Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.

hvlng/ldap-lib#

Uygulamalar#

Notification#

Konfigürasyon (yml) Güncellemeleri#

application-apm.yml#

 • elastic.apm.configuration-map.enabled değeri hvl.elastic.apm.configuration-map.enabled olarak değiştirilmiştir.

application-batch.yml#

 • spring.batch.job.enabled değeri false olarak değiştirilmiştir.
 • spring.batch.jdbc.table-prefix: \({BATCH_TABLE_PREFIX:\).batch_} değeri eklenmiştir.
 • spring.batch.jdbc.initialize-schema: ${BATCH_INITIALIZE_SCHEMA:never} değeri eklenmiştir.

application-bpmn.yml#

 • hvl.bpmn.repository.initiializer.git.username: \({BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_USERNAME:\)} değeri eklenmiştir.
 • hvl.bpmn.repository.initiializer.git.password: \({BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_PASSWORD:\)} değeri eklenmiştir.

application-cloud-kubernetes.yml#

 • spring.cloud.kubernetes.discovery.service-labels.appType: product değeri eklenmiştir.

application-database-datasource.yml#

 • hvl.jpa.properties.hibernate.enable-dynamic-update: ${DYNAMIC_UPDATE_ENABLED:true} değeri eklenmiştir.
 • spring.datasource.url: ${DB_URL:jdbc:oracle:thin:@//hvloracledatabase:1521/hvl} değeri eklenmiştir.
 • spring.datasource.username: ${DB_USERNAME:SYSTEM} değeri eklenmiştir.
 • spring.datasource.tomcat.validation-query: ${VALIDATION_QUERY:select 1 from dual} değeri eklenmiştir.
 • spring.sql.init.platform.${DATASOURCE_PLATFORM:oracle} değeri eklenmiştir.

application-database-liquibase.yml#

 • hvl.liquibase.url değeri jdbc:postgresql://10.0.20.115:5432/hvl olarak değiştirilmiştir.
 • spring.liquibase.parameters.default-schema: ${spring.liquibase.default-schema} değeri eklenmiştir.
 • spring.liquibase.parameters.oracle-system-user: ${spring.datasource.username} değeri eklenmiştir.
 • spring.liquibase.parameters.instance-setting-schema: setting değeri eklenmiştir.

application-hvl-data.yml#

 • hvl.core.git.uri değeri ${DATA_INITIALIZER_GIT_URI:https://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-infra.git} olarak değiştirilmiştir.
 • hvl.core.git.label değeri ${DATA_INITIALIZER_GIT_LABEL:rc/3.1.0} olarak değiştirilmiştir.
 • hvl.core.git.global.username: ${HVL_GIT_GLOBAL_USERNAME:jtest} değeri eklenmiştir.
 • hvl.core.git.global.password: ${HVL_GIT_GLOBAL_PASSWORD:ENC@[OL3vso9q9DveF0j6yKLBJMix5yIPV/BM]} değeri eklenmiştir.
 • hvl.core.jdbc.initializer.git.username: \({DATA_INITIALIZER_GIT_USERNAME:\)} değeri eklenmiştir.
 • hvl.core.jdbc.initializer.git.password: \({DATA_INITIALIZER_GIT_PASSWORD:\)} değeri eklenmiştir.

application-hvl-security.yml#

 • hvl.core.security.authorityParser: ":" değeri eklenmiştir.
 • hvl.core.security.permit-url kısmına /eureka/peerreplication/ değeri eklenmiştir.
 • hvl.oauth.auth.service.available-feign-target kısmına aşağıdaki değerler eklenmiştir:
  • bpmnIntegrationRestService
  • sgkPublicRestService
  • nviPublicRestService
  • yokPublicRestService
  • integrationConfigurationRestService
  • osymPublicRestService
  • hvl.oauth.auth.service.available-feign-target kısmından bpmnIntegrationRestService değeri kaldırılmıştır.

application-instance.yml#

 • server.tomcat.relaxed-query-chars: <,>,[,],{,},^,`,\,| değeri eklenmiştir.
 • spring.man.keep-alive: true değeri eklenmiştir.
 • spring.man.threads.virtual.enabled: ${VIRTUAL_THREADS_ENABLED:true} değeri eklenmiştir.

application-ldap.datasource.yml#

 • spring.ldap.urls değeri ${LDAP_URLS:ldap://172.18.0.1:389} olarak değiştirilmiştir.
 • spring.ldap.authentication.attribute.username.field değeri ${LDAP_ATTRIBUTE_AUTHENTICATION_USERNAME_FIELD:uid} olarak değiştirilmiştir.

application-management.yml#

 • management.endpoint.configprops.show-values: ${SHOW_CONFIG_VALUES:always} değeri eklenmiştir.
 • management.endpoint.env.show-values: ${SHOW_ENV_VALUES:always} değeri eklenmiştir.

application-swagger.yml#

 • springdoc kısmı hvl içine alındı.
 • springdoc.swagger-ui.config-url değeri ${SWAGGER_UI_CONFIG_URL:/v3/api-docs/swagger-config} olarak değiştirilmiştir.
 • springdoc.swagger-ui.url değeri ${SWAGGER_UI_URL:/v3/api-docs} olarak değiştirilmiştir.
 • hvl.springdoc.api-docs.properties.api-info.terms-of-service-url değeri https://goconfluence.havelsan.com.tr/ olarak değiştirilmiştir.
 • hvl.springdoc.api-docs.properties.api-info.external-docs.url değeri http://bit-javalt-dev.hvlnet.net:1919 olarak değiştirilmiştir.
 • springdoc.api-docs.enabled: ${API_DOCS_ENABLED:true} değeri eklenmiştir.

/oracle#

 • application-database-datasource.yml eklendi.
 • application-database-liquibase.yml eklendi.

admin-server-docker-compose.yml#

bpmn-admin-docker-compose.yml#

 • services.bpmn-admin.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-bpmn-server:3.1.0 olarak değiştirilmiştir.

bpmn-engine-docker-compose.yml#

 • services.bpmn-admin.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-bpmn-server:3.1.0 olarak değiştirilmiştir.

config-docker-compose.yml#

 • services.config-server.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-spring-configuration-server:3.1.0 olarak değiştirilmiştir.
 • springdoc.config-server.environment: HVL_CLOUD_CONFIG_LOCATIONS parametre adı springdoc.config-server.environment: HVL_CLOUD_CONFIG_LOCATION olarak değiştirilmiştir.
 • springdoc.config-server.environment.HVL_CLOUD_CONFIG_PROFILES: default değeri eklenmiştir.

logger-processor-docker-compose.yml#

 • services.logger-processor.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-logger-processor-server:5.0.4 olarak değiştirilmiştir.

logger-producer-docker-compose.yml#

 • services.logger-producer.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-logger-producer-server:5.0.4 olarak değiştirilmiştir.

logger-search-docker-compose.yml#

 • services.logger-search.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-logger-search-server:5.0.4 olarak değiştirilmiştir.

notification-mail-docker-compose.yml#

 • services.notification-mail.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-notification-mail-server:4.1.0-SNAPSHOT olarak değiştirilmiştir.
 • services.notification-mail.environment.MAIL_LOG_INDEX_NAME: 'hvl-mail-send-log' değeri eklenmiştir.
 • services.notification-mail.environment.MAIL_LOG_PRODUCER_TOPIC_NAME: 'javalt-logger-producer-log' değeri eklenmiştir.

notification-polling-docker-compose.yml#

 • services.notification-polling.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-notification-polling-server:4.0.4 olarak değiştirilmiştir.

notification-stomp-ws-docker-compose.yml#

 • services.notification-stomp-ws.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-notification-stomp-ws-server:4.0.4 olarak değiştirilmiştir.

oauth-auth-docker-compose.yml#

 • services.authentication.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-oauth-auth-server:5.0.5 olarak değiştirilmiştir.
 • services.authentication.environment.SPRING_PROFILES_ACTIVE değeri jwt,redis,oidc,authentication,kafka olarak değiştirilmiştir.
 • services.authentication.environment.AUTH_OIDC_LOGIN_PAGE_URL değeri "https://eksen.bulut.ai/keysis/#/login" olarak değiştirilmiştir.
 • services.authentication.environment.AUTH_OIDC_ISSUER_URI değeri "https://eksen.bulut.ai/gw/auth-server" olarak değiştirilmiştir.
 • services.authentication.volumes değeri /var/lib/docker/volumes/jenkins_jenkins_data/_data/tmp/hvl-framework-instance-deploy/volume/oauthssl/security:/opt/java/openjdk/lib/security olarak değiştirilmiştir.

oauth-authz-docker-compose.yml#

 • services.authorization.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-oauth-authz-server:5.0.5 olarak değiştirilmiştir.
 • services.authorization.environment.SPRING_PROFILES_ACTIVE değeri jwt,redis,ldap,authorization,kafka olarak değiştirilmiştir.
 • services.authorization.volumes değeri /var/lib/docker/volumes/jenkins_jenkins_data/_data/tmp/hvl-framework-instance-deploy/volume/oauthssl/security:/opt/java/openjdk/lib/security olarak değiştirilmiştir.

oauth-event-docker-compose.yml#

 • services.event.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-oauth-event-server:5.0.5 olarak değiştirilmiştir.

oauth-ldap-docker-compose.yml#

 • services.ldap.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-oauth-ldap-server:5.0.5 olarak değiştirilmiştir.
 • services.authorization.volumes değeri /var/lib/docker/volumes/jenkins_jenkins_data/_data/tmp/hvl-framework-instance-deploy/volume/oauthssl/security:/opt/java/openjdk/lib/security olarak değiştirilmiştir.

oauth-session-docker-compose.yml#

 • services.session.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-oauth-session-server:5.0.5 olarak değiştirilmiştir.

proxy-docker-compose.yml#

 • services.proxy.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-spring-gateway-server:2.3.0 olarak değiştirilmiştir.

registry-docker-compose.yml#

 • services.registry-image.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-eureka-registry-server:2.3.0 olarak değiştirilmiştir.

report-docker-compose.yml#

 • services.report.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-report-server:3.1.0 olarak değiştirilmiştir.
 • services.report.environment kısmına aşağıdaki değerler eklenmiştir:
  • REPORT_INITIALIZER_WORKING_DIR_PATH: /root/.hvl-gradle-spring-plugin/report/rtool-initializer/
  • HVL_REPORT_RTOOL_INITIALIZER_REPOSITORIES_HVLINFRA_IMPORTABLE_REPORT_RESOURCES_PATH: ./hvl-infra/script/jasper
  • HVL_REPORT_RTOOL_INITIALIZER_REPOSITORIES_HVLINFRA_FETCH_FROM_GIT: 'true'
  • HVL_REPORT_RTOOL_INITIALIZER_REPOSITORIES_HVLINFRA_GIT_REPOSITORY_URI: http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-infra.git
 • services.report.environment kısmından aşağıdaki değerler kaldırılmıştır:
  • LIQUIBASE_DROP_FIRST: 'false'
  • DDL_AUTO_TYPE: update
  • KAFKA_TRANSACTION_ENABLED: 'true'
  • REPORT_INITIALIZER_WORKING_DIR_PATH: /root/.hvl-gradle-spring-plugin/report/rtool-initializer/
  • REPORT_INITIALIZER_GIT_URI: http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-infra.git
  • REPORT_INITIALIZER_GIT_LABEL: master
  • REPORT_INITIALIZER_AFTER_SHUTDOWN: 'false'
  • DESTROY_APPLICATION_ON_REPORT_INITIALIZING_ERROR: 'true'
  • REPORT_IMPORTING_DEFS_FILE_NAME: report-importing-defs.yml
  • IMPORTABLE_REPORT_RESOURCES_PATH: ./script/jasper
  • REPORT_FILE_SYSTEM_RESOURCE_PATH: /tmp/hvl-report
  • HVL_REPORT_RTOOL_DATA_ADAPTERS_JDBC_DATA_SOURCES_HVL_COMMON_URL: jdbc:postgresql://hvlpostgresmultipledatabases:5432/hvl
  • HVL_REPORT_RTOOL_DATA_ADAPTERS_JDBC_DATA_SOURCES_HVL_COMMON_USERNAME: HVL
  • HVL_REPORT_RTOOL_DATA_ADAPTERS_JDBC_DATA_SOURCES_HVL_COMMON_PASSWORD: hvl12345
  • HVL_REPORT_RTOOL_DATA_ADAPTERS_JDBC_DATA_SOURCES_HVL_COMMON_HIKARI_MINIMUM_IDLE: 1
  • HVL_REPORT_RTOOL_DATA_ADAPTERS_JDBC_DATA_SOURCES_HVL_COMMON_HIKARI_MAXIMUM_POOL_SIZE: 5
 • services.report.volumes: - ../../../script:/root/.hvl-gradle-spring-plugin/data-initializer/hvl-report/script değeri kaldırılmıştır:
 • services.notification-mail.environment.MAIL_LOG_PRODUCER_TOPIC_NAME: 'javalt-logger-producer-log' değeri eklenmiştir.

system-menu-docker-compose.yml#

 • services.system-menu.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-system-menu-server:3.0.3 olarak değiştirilmiştir.
 • services.system-menu.entrypoint kısmından:
  • -Xms256M
  • -Xmx512M değerleri kaldırılmıştır. Yerine:
  • -Xms64M
  • -Xmx128M değerleri eklenmiştir.

system-setting-docker-compose.yml#

 • services.system-setting.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-system-setting-server:3.0.4 olarak değiştirilmiştir.
 • services.system-setting.volumes değeri - /var/lib/docker/volumes/jenkins_jenkins_data/_data/tmp/hvl-framework-instance-deploy/script:/root/.hvl-gradle-spring-plugin/data-initializer/hvl-system/script olarak değiştirilmiştir:

bpmn-ui-docker-compose.yml dosyası eklenmiştir.#

eksen-ui-docker-compose.yml dosyası eklenmiştir.#

flowable-editor-docker-compose.yml#

 • services.bpmn-editor.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-flowable-editor:2.1.0 olarak değiştirilmiştir.

keysys-docker-compose.yml#

 • services.keysys.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-keysys-all:5.4.3 olarak değiştirilmiştir.
 • services.keysys.volumes kısmı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
  • /var/lib/docker/volumes/jenkins_jenkins_data/_data/tmp/hvl-framework-instance-deploy/configuration/framework/ui/keysys/:/usr/share/nginx/html/assets/config/
  • /var/lib/docker/volumes/jenkins_jenkins_data/_data/tmp/hvl-framework-instance-deploy/configuration/framework/ui/keysys/:/etc/nginx/conf.d/
 • services.keysy.ports değeri 8083:80 olarak değiştirilmiştir.

procsys-docker-compose.yml#

 • services.procsys.image değeri harbor.bulut.ai/framework/hvl-procsys:1.3.0 olarak değiştirilmiştir.
 • services.procsys.environment.BASE_HREF: /bpmn/ değeri kaldırılmıştır.

Veritabanı Güncellemeleri#