Ana içeriğe geç

4.10.1 Teknik Özellikler#

 • Gateway, gelen isteklerin belirli hedef servislere yönlendirmesini sağlar.
 • Gateway, üzerinden geçen isteklerin filtrelenmesini sağlar.
 • Gateway, üzerinden geçen isteklerin ek kontrolden geçirilmesini sağlar.
 • Gateway, isteklerin otomatik olarak yeniden denenmesine olanak sağlar.
 • Gateway, yük dengeleme yaparak hedef servislere gelen isteklerin dağıtımını sağlar.
 • Gateway, isteklerin belirli ölçütler veya özellikler temelinde yönlendirilmesini sağlar.
 • Gateway, çalışma zamanında dinamik olarak yeniden yapılandırılmasına olanak sağlar.
 • Registry, servislerin kendi sistemine kayıt olmasını sağlar.
 • Registry, sistemindeki servislerin çalışabilirlik durumu gibi sağlık durumunlarının izlenmesini sağlar.
 • Registry, ağ kesintileri gibi durumlarda sistemlerin registry sisteminden aniden silinmesini engelleyen bir mekanizma sağlar.
 • Registry, servislerin nasıl kaydedileceği veya kaldırılacağı ile ilgili özelleştirmeler yapmaya olanak sağlar.
 • Registry, Spring Cloud ve birçok platform ile uyumlu çalışmaktadır.
 • Configuration server, uygulama konfigürasyonlarının merkezi bir konumda saklanmasını ve yönetilmesini sağlar.
 • Configuration server, çalışma zamanında yapılandırmaları dinamik olarak güncellenmesine olanak sağlar.
 • Configuration server, uygulamaların farklı çevreler için ayrı yapılandırmalara sahip olabilmesini sağlar.
 • Configuration server, yapılandırmaların sürüm kontrollerini sağlar.
 • Configuration server, yapılandırmaları korumak ve erişimi denetlemek için güvenlik özellikleri sağlar.
 • Configuration server, yapılandırmaları dış uygulamalara sunmak için bir RESTful web API sağlar.
 • Configuration server, Spring Cloud ve birçok platform ile uyumlu çalışmaktadır.
 • Configuration server, uygulamaların farklı profiller için yapılandırmalara sahip olmasını destekler.
 • JAVALT Monitoring, kayıtlı registry sistemine kayıtlı uygulamaların durumunu izlemeyi ve uygulama sağlığı hakkında anlık bilgi vermeyi sağlar.
 • JAVALT Monitoring, uygulamaların loglarının merkezi bir arayüzde görüntülenmesini sağlar.
 • JAVALT Monitoring, kayıtlı uygulamaların ayrıntılı bilgilerini ve metriklerinin görüntülenmesini sağlar.
 • JAVALT Monitoring, kayıtlı uygulamaların yeniden başlatılmasına veya kapatılmasına olanak sağlar.
 • JAVALT Monitoring, uygulamaların durumu değiştikçe veya belirli koşullar gerçekleştiğinde uyarı gönderimine olanak sağlar.
 • JAVALT Monitoring, uygulamalara hızlı bağlantılar sağlar.
 • JAVALT Monitoring, uygulama durumu değişikliklerini ve geçmiş olayları zaman çizelgesi üzerinde göstermeyi sağlar.
 • JAVALT Monitoring, izleme verilerini kaydedebilmek için veritabanı kullanma olanağı sağlar.
 • JAVALT Monitoring, farklı izleme araçları ile entegrasyon olanağı sağlar.
 • JAVALT Monitoring, uygulamaların Thread dumplarının alınmasını sağlar.
 • JAVALT Monitoring, uygulamaların Heap dumplarının alınmasını sağlar.
 • JAVALT Monitoring, uygulamaların HTTP isteklerinin takibinin yapılmasını sağlar.
 • JAVALT Monitoring, uygulamaların in-memory çalışan cache'lerinin temizlenebilmesini sağlar.