Ana içeriğe geç

5.1.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 7090 Uygulamanın sunulduğu port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME report-server Uygulama isim bilgisidir.
SERVER_APP_TYPE report Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE jasper, rtool Aktif profillerin bilgisidir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Report Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan report services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
REDIS_CM_CACHE_PREFIX 'hvl::report' Redis cache prefix bilgisidir.
REPORT_FS_PROVIDER_FINISHED_TOPIC javalt-finished-reports Asenkron raporlar için raporun indirilmeye hazır bilgisinin yer aldığı topictir. İstemciler bu topiği dinleyerek raporu dosya sistemi üzerinden indirebilir.
REPORT_FS_PROVIDER_READY_TOPIC javalt-ready-reports Asenkron raporlar için raporun TIBCO Jasper Server üzerinde hazırlandığı ve dosya sistemine kayıt edilmesi için hazır olduğu bilgisini içeren topictir. Rapor sunucusu tarafından işlenir. Dışardan müdahale olmayacağı beklenmektedir
REPORT_FILE_SYSTEM_RESOURCE_PATH /tmp/hvl-reports Asenkron raporlar için raporun TIBCO Jasper Server üzerinden alınıp, dosya sistemine yazılıcağı path değeridir.
REPORT_INITIALIZER_ENABLED 'true' Rapor ilklendirme aktiflik bilgisidir.
REPORT_INITIALIZER_GIT_ENABLED 'true' Rapor'un git üzerinden ilklendirme aktiflik bilgisidir.
REPORT_INITIALIZER_GIT_LABEL master Rapor'un git üzerinden ilklendirmesi durumundaki branch ismidir.
REPORT_INITIALIZER_AFTER_SHUTDOWN 'false' Rapor'un git üzerinden ilklendirmesi tamamlandığında, ilklendirme yapan sunucunun kapanmasını aktif/pasif eden değişkendir.
IMPORTABLE_REPORT_RESOURCES_PATH ./script/report/ İlklendirilecek raporların bulunduğu dosya yoludur.
REPORT_IMPORTING_DEFS_FILE_NAME report-importing-defs.yml Verilen yml dosyası isminin içindeki rapor tanımları okunup initialize edilir.
DESTROY_APPLICATION_ON_REPORT_INITIALIZING_ERROR false Uygulama ayaklanırken initialize aşamasında bi hata olması durumunda hatanın gözardı edilip edilmeyeceği yönetilir.
HVL_REPORT_RTOOL_DATA_ADAPTERS_DEFAULT_JDBC_DATA_SOURCE_KEY hvl-common JDBC Default Data source key bilgisidir.
HVL_REPORT_RTOOL_DATA_ADAPTERS_JDBC_DATA_SOURCES_HVL_COMMON_URL jdbc:postgresql://hvlpostgresmultipledatabases:5432/hvl JDBC Data source url bilgisidir.
HVL_REPORT_RTOOL_DATA_ADAPTERS_JDBC_DATA_SOURCES_HVL_COMMON_USERNAME HVL JDBC Data source kullanıcı adı bilgisidir.
HVL_REPORT_RTOOL_DATA_ADAPTERS_JDBC_DATA_SOURCES_HVL_COMMON_PASSWORD hvl12345 JDBC Data source şifre bilgisidir.
HVL_REPORT_RTOOL_DATA_ADAPTERS_JDBC_DATA_SOURCES_HVL_COMMON_HIKARI_MINIMUM_IDLE 1 JDBC Data source hikari minimum idle bilgisidir.
HVL_REPORT_RTOOL_DATA_ADAPTERS_JDBC_DATA_SOURCES_HVL_COMMON_HIKARI_MAXIMUM_POOL_SIZE 5 JDBC Data source hikari maximum pool size bilgisidir.
AUTH_ASYNC_TOKEN_ENABLED 'true' Asenkron token yeteneğinin aktif/pasif yapılmasını sağlar.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED 'true' Veri tabanı schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DB_SCHEMA report Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema bilgisidir.
DATA_INITIALIZER_ENABLED 'false' Veri ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
LIQUIBASE_ENABLED 'true' Liquibase eklentisini aktif hale getirmek için gereken parametredir.
LIQUIBASE_DROP_FIRST 'false' Bu değer true iken Liquibase çalışmadan önce üzerinde çalıştığı modülün ilgili şemasını düşürüp kendi oluşturur.
DDL_AUTO_TYPE none Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://admin:123456@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/hvl-notification/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)report(_)report/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
KAFKA_SUPPORT_ENABLED 'true' Kafka bağlantı talebinin aktif/pasif yapılmasını sağlar.
KAFKA_TRANSACTION_ENABLED 'true' Kafka transactional aktiflik bilgisidir.
LOGGER_SEARCH_INDICES_NAME 'hvl-report-server' Logger Search'teki indeks bilgisidir.
FEIGN_LOG_ENABLED 'false' Feign loglarının aktif/pasif yapılmasını sağlar.