Ana içeriğe geç

4.2.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 6080 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME bpmn-engine-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE engine Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Bpmn Engine Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan bpmn engine services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/bpmn-admin/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)bpmn(_)engine/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
AUTH_ASYNC_TOKEN_ENABLED true Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
KAFKA_SUPPORT_ENABLED true Kafka'yı aktif/pasif yapma değişkenidir.
BPMN_DEPLOYMENT_NAME HvlFlowableAutoDeployment Flowable initializer kullanıldığında, uygulama çalışırken yapılacak deployment'ın ismidir.
BPMN_DEPLOY_PROCESS_DEFINITIONS true Uygulamaya gömülü bpmn süreçlerinin otomatik deploy'unun aktif/pasif yapıldığı bilgisidir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_ENABLED true Bpmn süreç ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_ENABLED true Bpmn süreç ilklendirmenin git repository üzerinden yapılmasının sağlayan değişkendir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_LABEL master Bpmn süreç ilklendirmenin yapılacagı git repository'sinin branch bilgisidir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_PATH /root/.hvl-gradle-spring-plugin/data-initializer/hvl-flowable Bpmn süreç ilklendirmesi yapılırken git üzerinden çekilecek dataların path bilgisidir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_RESOURCE_PATH /root/.hvl-gradle-spring-plugin/data-initializer/hvl-flowable/script/bpmn Bpmn süreç ilklendirmesi yapılırken git üzerinden ilklendirilecek dataların lokasyon bilgisidir.
BPMN_DB_SCHEMA_UPDATE true Bpmn schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED true Schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DB_SCHEMA flowable Uygulamaya ait verislerin işleneceği RDMS schema bilgisidir.
DDL_AUTO_TYPE create Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
FEIGN_LOG_ENABLED false Feign log aktif/pasif yapma değişkenidir.
SERVER_APP_TYPE bpmn Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.
BPMN_ASYNC_JOB_ACQUISITION_ENABLED true Flowable asenkron jobları kontrol eden thread'in başlatılıp başlatılmayacağını ifade eder.
BPMN_TIMER_JOB_ACQUISITION_ENABLED true Flowable timer jobları kontrol eden thread'in başlatılıp başlatılmayacağını ifade eder.
BPMN_TIMER_RUNNABLE_NEEDED_ENABLED true Flowable timer jobları kontrol eden runnable ın başlatılıp başlatılmayacağını ifade eder.
BPMN_ENABLE_HISTORY_CLEANING false Flowable history sinin otomatik temizlenmesini ifade eden parametredir.
BPMN_LOG_ENABLED false BPMN loglarının açık olup olmadığını ifade eden parametredir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_AFTER_SHUTDOWN false
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_ENABLED false BPMN ön tanımlı süreçlerin git üzerinden initialize edilip edilmeyeceğini ifade eden parametredir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_URI http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-infra.git BPMN ön tanımlı süreçlerin bulunduğu git repository sinin uri değeridir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_LABEL master BPMN ön tanımlı süreçlerin bulunduğu git repository sinin branch değeridir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_PATH ${user.home}/.hvl-gradle-spring-plugin/data-initializer BPMN ön tanımlı süreçlerin bulunduğu git path değeridir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_ENABLED false BPMN ön tanımlı süreçlerin local dosyalar üzerinden initialize edilip edilmeyeceğini ifade eden parametredir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_RESOURCE_PATH (optional) BPMN ön tanımlı süreçlerin initialize olacağı local dosya path değeridir.
BPMN_RESET_EXPIRED_JOB_ENABLED true
BPMN_HISTORY_CLEANING_AFTER_DAYS 365 Flowable history sinin kaç gün öncesine kadar silineceğini ifade eden parametredir.
BPMN_HISTORY_CLEANING_CYCLE 0 0/1 * * * ? Flowable history temizlenme işleminin temizlenme sıklığını ifade eden parametredir.
BPMN_DMN_ENABLED false Flowable DPM modülünün aktifliğini ifade eder.
BPMN_CMMN_ENABLED false Flowable CMMN modülünün aktifliğini ifade eder.
BPMN_IDM_ENABLED false Flowable IDM modülünün aktifliğini ifade eder.
BPMN_CONTENT_ENABLED false Flowable CONTENT modülünün aktifliğini ifade eder.
BPMN_FORM_ENABLED false Flowable FORM modülünün aktifliğini ifade eder.