Ana içeriğe geç

3.4.5. Log Search Elasticsearch Provider#

Log search elasticsearch provider paketi ile daha detaylı elasticsearch sorgularının yapılması hedeflenmektedir. Bu paket kullanılarak elasticsearch üzerindeki aggregation'ların kullanımına olanak sağlanmıştır.

Not

Log Search Elasticsearch Provider paketi elasticsearch'e direkt olarak bağlantı kurarak işlem yapar. Logger Search Server üzerinden rest ile işlem yapmak istenildiği durumda Log Search İstemci API (Client) sayfası ziyaret edilmelidir.

Bağımlılıklar#

Gradle Dependencies
api (
  [group: 'tr.com.havelsan.framework.logger', name: 'hvl-logger-search-elasticsearch-provider'],
)

Kullanımı#

Log Search Elasticsearch Provider paketinin çalışmasını sağlamak için @HvlEnableLogSearchElasticProvider anotasyonunun konfigürasyon sınıfına eklenmesi gerekmektedir.

@Configuration
@ComponentScan(basePackages = {HvlLoggerConfigurationConstant.BASE_PACKAGE})
@HvlEnableLogSearchElasticProvider
public class HvlLoggerConfiguration extends HvlBaseConfiguration {
}

@HvlEnableLogSearchElasticProvider anotasyonu eklemesi yapıldıktan sonra HvlLogSearchElasticProvider bean'i inject edilerek kullanılmaya başlanabilir.

@Service
public class HvlLoggerSearchServiceImpl implements HvlLoggerSearchService {
  private final HvlLogSearchElasticProvider logSearchElasticProvider;

  public HvlLoggerSearchServiceImpl(HvlLogSearchElasticProvider logSearchElasticProvider) {
    this.logSearchElasticProvider = logSearchElasticProvider;
  }
}

Aggregation örneği ve detaylı kullanım ile ilgili tam bir örnek kod için hvl-javalt-samples projesindeki örnek incelenebilir.