Ana içeriğe geç

3.3. Log Search#

Log Search loglama alt yapısı kullanılarak yapılmış loglamanın sonradan sorgulanabilmesine yarayan uygulamadır.

Yetenekler#

  • Log Search uygulaması sayesinde Kibana üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

Topoloji#

Logger topolojisi bölümünde görülebilir.

İstek Yaşam Döngüsü(Request Lifecycle)#

Search için istek yaşam döngüsü: 1. Client, Search uygulamasına istek atar 2. Search uygulaması, Search Verilerinin tutulduğu ElasticSearch'e istek atar 3. ElasticSearch, Search uygulamasına cevap dönder 4. Search uygulaması, Client'a cevap dönder