Ana içeriğe geç

2.1.2.2 Form Module#

Form alt modulü içerisinde, custom componentler (örn: hvl-ml-dropdown), directive'ler (örn: hvl-enum-dropdown.diretive) ve angular componentlere declarative çözümler sunan abstract generic sayfalar barındırır.


Enum Dropdown Module#

Bu modül, enum verilerinin dropdown, selectable gibi componentlerde multi-language olarak gösterimini sağlatan directive barındırmaktadır.

drawing Nasıl Kullanılır?

örnek kulanımda [hvlEnumDropdown]="usernameStrategy" ile directive'e enum type geçilir.

(örnekte kullanılan enum)

Önemli

Html içerisinde enum type veri kullanımı için ts tarafında type tanımlaması yapılması gerekmektedir.

örn;


Form Module#

Form module, component türlerine özel çözümler sunan abstract generic class'ları ve component default value'lar için directive çözümleri barındırır.


Component Defaults#

Component Defaults, UI bileşenleri içerisinde tekrar eden ve ortaklaştırılarak merkezi yerden yönetilebilmesini sağlayan çözüm sunar.

Detaylı bilgi ve örnek kullanım için ilgili sayfa'ya bakabilirsiniz.


Abstract Classes#

Sınıf Adı Açıklama
HvlAbstractList List component için en temelde yer alan generic class'tır.
İçerisinde list componentlerin css class verisini tutan değişkeni ve page-list component veri paylaşımı için generic emitterlar bulunur.
HvlAbstractLazyList HvlAbstractList class'ından extend eden ve içerisinde tablo bileşeni verilerini kullanarak pageable sorgu atmada
kullanabileceğimiz yardımcı metotları barındırmaktadır.
HvlAbstractOperationalForm Page componentler için en temelde yer alan generic class'tır. İçerisinde page componentinin nasıl açılıp/kapatılacağı ve style'ı için değişken ve yardımcı metotlar bulunur.
HvlFormConstants Page componentlerinde yapılan her bir CRUD operasyon, formmode değişkeninde tutulur ve bu değişken HvlFormConstant içerisindeki ADD,EDIT,REMOVE vb. constantlardır.
HvlMlAbstractOperationalForm Multi language componentlerin abstact super class'ı olup component davranışına özel çözümler sunmaktadır.
HvlPrepareModelFieldsUtil Base modele ait field'ların temizlenmesini sağlayan gibi yardımcı metotlar sunan util class'tır.
HvlSelectionConstants Özellikle tablo bileşenlerinin selection inputları için kullanılan constant'tır.

Form Item#

Form item module, içerisinde form-item-component adında custom wrapper component barındırır. Bu component html form bileşenlerinin form validation, label vb. kurallarının ortak bir yerden yönetilebilmesini ve standart görüntüye kavuşmasını sağlamaktadır.

örnek kullanım;


Form Message#

Form item'lar içerisinde kullanılan bileşene ait validasyon hatalarının, translate edilerek uygun gösteriminin yapılmasını sağlayan componenttir.


Multi Language Component#

Primeng dropdown componentin, multi language özelliği eklenerek wraplenmiş custom componenttir. Bu dropdown, kullanılan form içerisindeki text alana ait verilerin dil ile map'lenerek saklanmasını sağlar.

Bu veri, backend'te multi-language content özelliği aktif edilmiş servise gönderilir.

Örnek kullanım;

Önemli

Örnek içerisinde kullanılan formChangeDetected ve languageChangeDetected metotları HvlMlAbstractOperationalForm sınıfından sağlanmaktadır.