Ana içeriğe geç

1.5. Cloud Security#

Security paketinin cloud yapısına uygun entegre edilmesi ile oluşan altyapı bileşenidir. Bu altyapı bileşeni ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilebilmektedir.

JWT Session Provider#

HvlSecuritySessionProvider sınıfının cloud entegrasyonunu sağlamaktadır. HvlCloudJwtSessionProviderImpl implementasyonu ile kimlik doğrulama yapılacak uygulama ile entegre olmaktadır.

NOT: EKSEN varsayılan olarak KEYSIS ürünü ile entegre çalışmaktadır.


drawing Nasıl konfigure edilir?

hvl-infra altında bulunan 'application-hvl-security.yml' dosyasıyla konfigure edilebilmektedir.


drawing Uygulamaya nasıl eklenir?
group: 'tr.com.havelsan.framework.cloud.security', name: 'hvl-cloud-jwt-session-provider'

Session Provider#

Güvenlik katmanında kimlik doğrulama işlemi için entegrasyon arayüzü sağlanmaktadır. Güvenlik katmanı ile entegre olacak uygulamanın bu arayüze uygun servis ucu açması gerekmektedir.

NOT: KEYSIS ürününde 'session-server' kimlik yönetimi için entegre durumdadır.


drawing Nasıl konfigüre edilir?

hvl-infra altında bulunan 'application-hvl-security.yml' dosyasıyla konfigure edilebilmektedir.


drawing Uygulamaya nasıl eklenir?
group: 'tr.com.havelsan.framework.cloud.security', name: 'hvl-cloud-security-session-provider'