Ana içeriğe geç

1. Eksen#

EKSEN ismini verdiğimiz yazılım geliştirme altyapısı; mikro servis mimari prensiplerinden, modülerlik, sürekli otomasyon, gizli uygulama erişimi, merkezileştirmekten kaçınmak, bağımsız kurulum, hata durumlarının yönetimi, gözlenebilirlik ile ilgili entegre çözümler barındırmaktadır.

EKSEN, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızın yabancı ürünlere ödediği lisans maliyetlerinin sıfırlanması ve yurtdışı bağımlılıklarımızın yok edilmesi hedeflenerek, geniş kabul gören, olgunluğunu ispatlayarak defacto haline gelmiş açık kaynak kodlu yazılımları kullanarak geliştirmiş olduğumuz yazılım geliştirme altyapısıdır.

Genel İçerigi#

  • Yerli ve milli yazılım vizyonu ile açık kaynak(open source) teknolojiler kullanılarak geliştirilmiştir.
  • Programlama dili olarak Java dilinin güncel versiyonu kullanılmaktadır.
  • Java uygulaması geliştirmek için Spring Boot Framework kullanılmaktadır.
  • Mikro servis mimariye uygun uygulama geliştirmeler için Spring Cloud Framework kullanılmaktadır.
  • Java dili ile geliştirme yapıldığında kullanılan popüler açık kaynak farklı kütüphaneler de kullanılmaktadır. (apache, querydsl, mapstruct vb.)
  • Kendi teknoloji havuzumuzla entegre çalışması için özelleştirilmiş katmanlar(servis ve model contributer) eklenmiştir.
  • Güvenlik mimarisi olarak OAuth standartları uygulanmaktadır.
  • Veri tabanı işlemleri için JPA ve QueryDSL kullanılmaktadır.
  • Cache ve veri tarihçesi gibi işlemler için altlıklar sağlanmaktadır.

Projelerin ortak yanları olan ve genelde en fazla kaynak harcanan parçaları olan altyapı bileşenleri her proje için tekrar geliştirilmekte ve test edilmektedir. Ekibimizin bir diğer ana görevi altyapı bileşenlerini küçük ve büyük proje farkı gözetmeksizin geliştirip test edilmiş güvenli bir altyapı hizmeti sunmaktır.

Kullanılan açık kaynak teknolojilerin yeni versiyonlarına hızlı bir şekilde geçiş yapılabilecek bir yapı sunulmaktadır. Aynı zamanda yeni çıkan açık kaynak yapılar incelenerek hızlı bir şekilde altyapımıza entegre edilmektedir.

Genel Yapı Ve Paketler#

Framework instance projelerinin genel yapısı hakkında detaylı bilgi Genel Yapı ve Paketler sayfasında verilmiştir.

Sağlanan Başlıca Anotasyonlar#