Ana içeriğe geç

1.9.2. Bitbucket SSH Connection#

  • Client üzerinde aşağıdaki komut ile ssh key oluşturulur.

ssh-keygen -t rsa -C "your_email@example.com"

/root/.ssh altında oluşan id_rsa.pub dosyasının içeriği kopyalanır.

  • Bitbucket manage account sayfasından ssh keys’e kopyalanan public key yapıştırılır.

SSH