Ana içeriğe geç

1.1. Yeni Bilgisayar Kurulum Rehberi#

 1. JDK 21 (Amazon Corretto Versiyonu) adımlar takip edilerek yüklenir. (Sdkman ile kurulması önerilir.)
 2. Gradle (8.5 Versiyonu) adımlar takip edilerek yüklenir. (Sdkman ile kurulması önerilir.)
 3. settings.xml dosyası {user-home}/.m2/settings.xml altına kopyalanmalıdır ve library repository'sine(ör. Nexus) erişim için gerekli bilgiler dosya içerisine eklenmelidir.
 4. Docker işletim sistemine göre adımlar takip edilerek yüklenir.
  • settings.xml dosyası {user-home}/.docker/settings.xml altına kopyalanmalıdır ve docker repository'sine(ör. Harbor) erişim için gerekli bilgiler dosya içerisine eklenmelidir.
  • Linux makineye kurulum yapılıyorsa Post Installation adımları da yapılmalıdır.
  • Docker networklerine hvl_core_network eklenmeli :
    docker network create --driver bridge hvl_core_network
    docker network create --driver bridge hvl_ui_network
   
  • Harbor, ip adresi üzerinden hizmet veriyorsa ve imaj çekilirken sertifika hatası alınırsa:
   • Harbor'a gidilerek chrome ile sertifika dosyası crt uzantılı olarak indirilir.
   • Dosya adı harbor.crt yapılır.
   • ~/.docker/certs.d/[server-ip] dizini altına kopyalanır.
   • Linux için sudo systemctl restart docker.service komutu çalıştırılarak docker'a restart atılır. Docker Desktop kullanılıyorsa yeniden başlatılır.
  • Harbor, ip adresi üzerinden hizmet veriyorsa Güvenilir IP Ekleme sayfasındaki adımlar kullanılacak harbor sunucunun ip adresine göre takip edilir.
 5. Git yüklenir.
 6. Intellij Idea yüklenir. (Ultimate versiyonu önerilir.)
 7. Veritabanı işlemleri için DataGrip, DBeaver gibi ide'lerden biri indirilir. Alışkın olduğunuz başka bir veritabanı uygulaması da kullanılabilir. Intellij Idea içerisinde de gömülü olarak bulunmaktadır.
 8. Proje terminal veya direkt olarak idea kullanılarak açılır.
  • Terminal
   • Proje reposundan git clone http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-framework-poc-samples.git komutu ile poc samples projesi uygun klasöre indirilir.
   • Idea açıldıktan sonra Open butonu ile indirilen proje klasörü seçilerek proje açılır.
  • Idea
   • Idea üzerinden Get from VCS butonu ile açılır. Url bilgisi bölümüne http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-framework-poc-samples.git yazılır ve uygun klasör seçilerek clone butonuna basılır.
 9. Idea, gradle projesini otomatik tanıyarak bağımlılıkları çekmeye çalışır. Bu işlem sırasında Received status code 401 from server: Unauthorized ve No such host is known şeklinde bir hata alınırsa;
  • .m2 altındaki settings.xml dosyası konfigüre edilmelidir.
  • settings.xml'deki bilgilerin projedeki settings.gradle içerisinde belirtilmesi gerekir.
  • settings.gradle içerisindeki repository url bilgilerinin konfigüre edilmesi gerekir.
 10. Proje SDK'sı indirilen JDK 17 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 11. Gradle uyumsuzlukları olmaması için indirilen gradle 7.6.1 versiyonu ideaya gösterilmelidir ve gradle JVM project SDK seçilmelidir.
 12. Bu aşamalardan sonra proje hata vermeden tüm bağımlılıkları çekiyor olmalıdır. Hala hata varsa 9. adım gözden geçirilmelidir.

hvl-infra Üzerinden Dockerların Çalıştırılması#

 1. git clone http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-infra.git komutu ile hvl-infra projesi çekilir.
 2. Komut satırından cd hvl-infra/deployment/management-service/postgresql komutu ile postrgresql klasörü içerisine gidilir.
 3. docker-compose up -d komutu ile uygulama docker olarak ayağa kaldırılır.

  NOT: Docker pull işleminde Unauthorized hatası gibi bir hata alınırsa;

  docker login -u [username] -p [password] [harbor_url]

  Mevcut ortam için: docker login -u framework-harbor-dev -p WSf93Vr8 https://harbor.bulut.ai

 4. Bu işlem sonrasında docker ps komutu ile veritabanı olan hvlpostgresmultipledatabases docker uygulamasının çalıştığı görülür.
 5. 2. ve 3. adımlar tekrarlanarak ihtiyaçlar doğrultusunda farklı dockerlar çalıştırılabilir.