Ana içeriğe geç

7.1.1.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 9999 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME gateway-server Uygulama isim bilgisidir.
SWAGGER_ENABLED 'false' Swagger aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/spring-gateway-server/default/framework(_)log4j2(_)cloud-instance(_)spring-gateway/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
REDIS_CM_CACHE_PREFIX 'HVL::SGW::' Redis üzerinde tutulan cache prefix değeridir.
SERVER_APP_TYPE gateway Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.