Ana içeriğe geç

6.1.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 7085 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME notification-mail-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE mail Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Notification Mail Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan notification mail services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_ENABLED 'true' Uygulama configuration bilgilerinin remote olarak alınabilmesini aktif/pasif yapan değişkendir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/hvl-notification/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)notification(_)mail/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED 'true' Schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DB_SCHEMA notification Uygulamaya ait verislerin işleneceği RDMS schema bilgisidir.
DDL_AUTO_TYPE none Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
REDIS_CM_CACHE_PREFIX 'HVL::NOTIFICATION::MAIL::' Redis üzerinde tutulan cache prefix bilgisidir.
KAFKA_SUPPORT_ENABLED 'true' Kafka bağlantısı aramasını sağlar.
KAFKA_TRANSACTION_ENABLED 'true' Kafka transactional aktiflik bilgisidir.
FEIGN_LOG_ENABLED 'false' Feign log aktif/pasif yapma değişkenidir.
SERVER_APP_TYPE notification Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.
LIQUIBASE_ENABLED 'true' Liquibase eklentisini aktif hale getirmek için gereken parametredir.
LIQUIBASE_DROP_FIRST 'false' Bu değer true iken Liquibase çalışmadan önce üzerinde çalıştığı modülün ilgili şemasını düşürüp kendi oluşturur.
DATA_INITIALIZER_ENABLED 'false' Veri ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
DATA_INITIALIZER_GIT_ENABLED 'false' Veri ilklendirmeyi git üzerinden yapmayı aktif eder.
DATA_INITIALIZER_GIT_LABEL release/2.2.0 Veri ilklendirme yapılacak branch bilgisidir.
DATA_INITIALIZER_GIT_PATH ${user.home}/.hvl-gradle-spring-plugin/data-initializer/hvl-notification Veri ilklendirmesinin yapılacaği git path bilgisidir.
DATA_INITIALIZER_RESOURCE_PATH ${hvl.core.jdbc.initializer.git.path}/script/db/framework/notification/scenario/mail.scenario Veri ilklendirmesi yapılacak kaynak senaryo dosyası bilgisidir.
DB_SCHEMA notification Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema bilgisidir.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED 'true' Schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DDL_AUTO_TYPE update Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
MAIL_EVENT_TOPIC 'javalt-oauth-mail-notification' Event olarak atılan maillerin hangi topic adı altında toplanacağını gösterir.
MAIL_EVENT_MAX_MESSAGE_SIZE 10485760 Atılan mailin boyutunu bildiren değerdir
MAIL_MAX_ATTACHMENT_QUANTITY 10 Gönderilecek olan maile yapılabilecek max ek sayısıdır.
LIQUIBASE_CHANGE_LOG 'notification/changelog-root.yaml' Liquibase'de db değişikliklerinin yansıtacak olan dosyanın adıdır.