Ana içeriğe geç

4.1.1. Giriş#

Veri Depolama(Data Storage)#

Bpmn Admin ortamının kurulması için postgresql, kafka ve tercihe bağlı redis'in çalıştırılması gerekmektedir.

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Redis docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Bpmn Admin docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Dış Bağımlılıklar (External Dependencies)#

Security enabled durumda security instances kurulumu ihtiyacı olmaktadır. Kurulumun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 6081 Uygulama port bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE admin Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
AUTH_ASYNC_TOKEN_ENABLED 'true' Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
KAFKA_SUPPORT_ENABLED 'true' Kafka'yı aktif/pasif yapma değişkenidir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_ENABLED 'false' Bpmn süreç ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
BPMN_DEPLOY_PROCESS_DEFINITIONS 'false' Uygulamaya gömülü bpmn süreçlerinin otomatik deploy'unun aktif/pasif yapıldığı bilgisidir.
BPMN_DB_SCHEMA_UPDATE 'true' Bpmn schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DDL_AUTO_TYPE none Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)

Yetkilendirme#

BPMN Admin ortamındaki işlemler, security enabled olması durumunda aşağıdaki yetkiler üzerinden sınırlandırılmıştır.

1- Süreç Yöneticisi Profili: Süreçler üzerinde (sistem süreçleri de dahil) her işlemi yapabilen profildir. "bpmn" yetki kodu kullanılarak oluşturulmuştur.

2- Süreç Tasarımcısı Profili: Süreç tasarım ve deploy işlemlerini yapan profilidir. "bpmn:designer" yetki kodu kullanılarak oluşturulmuştur. Sistem süreçleri üzerinde işlem yapamaz fakat bunun dışındaki süreçler için ekleme, düzenleme, silme ve askıya alma gibi işlemleri yapabilir.

Süreç başka bir tasarımcı profili tarafından kullanıma alınmış ise (üzerinde çalışılıyor demektir); bu süreç kilitli durumda olur, tekrar iade edilene kadar süreç üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz.

Süreçlerin oluşumlarını ve detaylarını görüntüleyebilir fakat silme işlemi yapamaz. Ek olarak; tüm süreçlere yorum yazabilir, sistem süreci dışındaki süreçlere doküman ekleyebilir.

3- Süreç Görüntüleyicisi Profili: Sadece deploy edilmiş süreçleri görüntüleyebilen profildir. "bpmn" yetki kodu dışındaki profiller bu kapsama girer. Süreçlerin sadece versiyon geçmişini ve dokümantasyonunu görebilir.