Ana içeriğe geç

3.5.2. Teknik Özellikler#

 • Sistem, merkezi loglama altyapısı sunar.
 • Sistem, hata ve kesinti durumlarında dahi veri kaybı olmayacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Sistem, olay kayıtlarının senkron ve asenkron olarak gönderilmesine olanak sağlar.
 • Sistem, veri tutarlılığını koruyacak şekilde olay kaydı gönderilmesine olanak sağlar.
 • Sistem, olay kayıtlarının Elasticsearch üzerinde tutulmasını sağlar.
 • Sistem, küçük değişiklikler yapılarak olay kayıtlarının MongoDB üzerinde tutulmasına olanak sağlar.
 • Elasticsearch üzerindeki veriler Kibana üzerinden görüntülenebilmektedir ve detaylı filtreleme yapılabilmektedir.
 • Sistem, olay kayıtlarında Elasticsearch indeksleri kullanarak Elasticsearch üzerinde gruplama yapılmasına olanak sağlar.
 • Sistem, olay kayıtlarındaki Map nesnesi ile esnek bir olay kaydı oluşturulmasına olanak sağlar.
 • Sistem, olay kayıtlarını Kafka'da belirli bir topic'e gönderir. Bu topic bilgisi konfigüre edilebilmektedir.
 • Kafka'ya basılan olay kayıtları Fluentd tarafından okunarak buffer'lı bir şekilde Elasticsearch'e aktarılmaktadır. Fluentd belirli aralıklarla (varsayılan 30 saniye) bu işi yaptığı için Elasticsearch üzerinde yük oluşmasının önüne geçilmektedir.
 • Sistem, olay kayıtlarının veri tabanı üzerinde tutularak Elasticsearch'e aktarılmasına imkan sağlar. Böylece veri tabanı üzerinde de olay kayıtlarının yedeklenmesi sağlanmış olur.
 • Sistem, olay kayıtlarının Log Producer uygulaması üzerinden rest ile gönderilmesine imkan sağlar.
 • Sistem, Log Producer uygulamasının veri tabanı veya MQ üzerinden çalışabilmesine olanak sağlar.
 • Sistem, veri tabanına yazılan olay kayıtlarının Log Processor uygulaması ile periyodik bir şekilde okunarak Kafka'ya gönderilmesini sağlar.
 • Sistem, Elasticsearch üzerindeki olay kayıtlarının Log Search uygulaması ile rest üzerinden sayfa yapısı ile sorgulanmasını sağlar.
 • Sistem, olay kayıtlarının MQ Provider kütüphanesi ile direkt Kafka'ya gönderilmesine imkan sağlar.
 • Sistem, olay kayıtlarının Rest Provider kütüphanesi ile direkt Kafka'ya gönderilmesine imkan sağlar.
 • Sistem, olay kayıtlarının Jpa Data Provider kütüphanesi ile direkt veritabanına yazılmasına imkan sağlar.
 • Sistem, olay kayıtlarına aşağıdaki bilgilerin otomatik olarak eklenmesini sağlar.
  • Kullanıcı adı bilgisi
  • Kullanıcı IP bilgisi
  • Olayın gerçekleştiği zaman bilgisi
  • Olayı gerçekleştiren uygulama adı bilgisi
 • Sistem, ayarlanabilir log yeteneği ile olay kayıtlarının gerçek zamanlı olarak uygulamalara restart atmaya ihtiyaç kalmadan açılıp kapatılmasına olanak sağlar.
 • Sistem, ayarlanabilir logların konfigürasyonlarını System Setting uygulamasının veritabanından çeker ve Log Producer uygulaması üzerinden rest ile dışarı sunar. Ayarlanabilir log yeteneğini kullanan diğer uygulamalar Log Producer uygulamasından rest ile gerekli konfigürasyonlarını alır.
 • Sistem, ayarlanabilir log yeteneği konfigürasyonlarını Caffeine Cache üzerinde tutarak işlem yapar.
 • Sistem, ayarlanabilir logların System Setting uygulaması üzerinden değiştirilen değerlerini, uygulamalar ile Kafka üzerinden senkronize eder.
 • Sistem, sağladığı starter paketler ile uygulamaların özelleştirilmesine ve geliştirimesine olanak sağlar.