Ana içeriğe geç

3.4.1. Giriş#

Log Processor uygulamasının çalışması için PostgreSQL ve Kafka çalıştırılması gerekmektedir.

Veri Depolama(Data Storage)#

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka Cluster docker-compose bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka single node docker-compose bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Log Processor docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 8094 Uygulamanın sunulduğu port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME log-processor-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE processor,kafka Spring contextine verilen profil bilgisidir. processor profili yanında kafka verilmelidir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Log Processor Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan logger processor services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG \({spring.cloud.config.uri}/\)/default/framework()log4j2()instance()logger()processor/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
DB_SCHEMA logger Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema bilgisidir.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED false Schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
LIQUIBASE_ENABLED true Liquibase eklentisini aktif hale getirmek için gereken parametredir.
LIQUIBASE_CHANGE_LOG liquibase/changelog-root.yaml Liquibase'in ilklendirmek için kullanacağı dosya yolu bilgisidir.
LIQUIBASE_CONTEXTS processor Liquibase'in ilklendirmede kullanacağı context bilgisidir.
PROCESSOR_TOPIC_NAME javalt-logger-producer-log Processor tarafından okunan logların kafka üzerinde hangi topic'e yazılacağı bilgisidir.
PROCESSOR_WORKER_COUNT 5 Aynı anda kac thread calisacagi bilgisidir.
PROCESSOR_CHUNK_SIZE 50 Yapılan toplu işlemlerde kaç kayıtta bir commit atılacağı bilgisidir.
PROCESSOR_MAX_PROCESS_SIZE 500 İşlenecek verilerin veritabanindan en fazla kac adet çekileceği bilgisidir.
PROCESSOR_PROCESS_INTERVAL 10000 Her bir islem blogu arasinda ne kadar sure beklenecegi bilgisidir. (Milisaniye)
PROCESSOR_JOB_TTL_DAYS_AFTER_FINISHED 7 Processor içerisindeki eski job kayıtlarının kaç günden eski ise silineceği bilgisidir. (gün)
PROCESSOR_CLEANUP_JOB_CRON 0 0 0 * * ? Processor içerisindeki eski jobların temizliği için çalışma periyodudur. (cron)
LOGGER_PRODUCER_ENABLED true Log basma yeteneğinin aktif/pasif olma bilgisidir. Processor için devrede aktif olmalıdır.
KAFKA_SUPPORT_ENABLED true Eventlerin saklanacak ve işlenecek veri kaynağı olarak kafka olup olmamasını belirleyen değerdir.
LOGGER_PRODUCER_C_LOG_ENABLED false Konfigüre edilebilen logların aktif/pasif bilgisidir. Processor uygulaması için devrede olmasına ihtiyaç yoktur.
FEIGN_LOG_ENABLED false Feign ile ilgili loglama parametresidir.
SERVER_APP_TYPE logger Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.