Ana içeriğe geç

3.3.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 8093 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME log-search-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE search,elasticsearch Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Log Search Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan log search services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/log-search-server/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)logger(_)setting/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
FEIGN_LOG_ENABLED false Feign ile ilgili loglama parametresidir
SERVER_APP_TYPE logger Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.