Ana içeriğe geç

3.3.2. İstemci API (Client)#

Log Search uygulamasının rest api uçlarını kullanmayı sağlayan yapıdır.

Bağımlılıklar#

Gradle Bağımlılıkları

api (
    [group: 'tr.com.havelsan.framework.logger.cloud', name: 'hvl-logger-search-cloud-client']
)

Rest Servis Tanımı#

Feign client uçlarını kullanabilmek için configurasyon bean'ine asağıdaki annotasyonlar eklenmelidir.

Yukarıda anlatılan tanımlama yapıldıktan sonra kullanım için

@Autowired
private HvlLogSearchRestService logSearchRestService;

kullanılacağı sınıfa servis ile ilgili kod bloğu eklenmelidir.

Sorgu Alanları#

Oluşturulacak sorguya göre aşağıdaki alanlar kullanılabilir. Kullanım başlığında detaylı örnek mevcuttur.

Kullanım#

Example

// username == 'acuhadaroglu' && (eventType == ('event1' OR 'event2'))
final HvlLogSearchQueryModel logSearchQueryModel = HvlLogSearchQueryModelBuilder.create()
    .withIndices("*")
    .and("username", HvlSearchOperation.STRING_EQUALS, "acuhadaroglu")
    .subCriteria(HvlLogSearchSubQueryModelBuilder.create()
        .or("eventType", HvlSearchOperation.STRING_EQUALS, "event1")
        .or("eventType", HvlSearchOperation.STRING_EQUALS, "event2")
    )
    .build();

// (username == ('acuhadaroglu' OR 'may')) && (eventType == ('event1' OR 'event2'))
final HvlLogSearchQueryModel logSearchQueryModel = HvlLogSearchQueryModelBuilder.create()
    .withIndices("*")
    .subCriteria(HvlLogSearchSubQueryModelBuilder.create()
        .or("username", HvlSearchOperation.STRING_EQUALS, "acuhadaroglu")
        .or("username", HvlSearchOperation.STRING_EQUALS, "may")
    )
    .subCriteria(HvlLogSearchSubQueryModelBuilder.create()
        .or("eventType", HvlSearchOperation.STRING_EQUALS, "event1")
        .or("eventType", HvlSearchOperation.STRING_EQUALS, "event2")
    )
    .build();

try {
  //list için
  List<HvlEventLogModel> = logSearchRestService.searchList(logSearchQueryModel).getBody();

  //page için
  HvlPage<HvlEventLogModel> = logSearchRestService.searchPage(logSearchQueryModel).getBody();
} catch (HvlLogSearchException e) {
  throw new HvlEventLogSearchException(e.getMessage());
}

Rest Client Kullanımı

Service metodlarının detaylarına swagger dokümanından ulaşabilirsiniz.