Ana içeriğe geç

3.1.2. İstemci API (Client)#

Log Producer uygulamasının rest api uçlarını kullanmayı sağlayan yapıdır.

Bağımlılıklar#

Gradle Bağımlılıkları

compile (
    [group: 'tr.com.havelsan.framework.logger.cloud', name: 'hvl-logger-producer-cloud-client']
)

Log producer uygulamasını devreye almak için aşağıdaki şekilde konfigüre edilmesi gerekmektedir.

YAML Dosyası#

hvl:
  logger:
   producer:
    enabled: ${LOGGER_PRODUCER_ENABLED:true}
    url: ${LOGGER_PRODUCER_URL:http://hvlloggerproducer:8091}
    path: ${LOGGER_PRODUCER_PATH:/event}

hvl-infra üzerinden Config Server kullanıldığı durumlarda bootstrap.yml dosyasındaki spring.cloud.config.profile pathine hvl-logger değerinin eklenmesi gerekmektedir. Böylece yukarıdaki özelliklerin ve daha fazlasının olduğu application-hvl-logger.yml dosyası projeye dahil olacaktır.

Rest Servis Tanımı#

Feign client uçlarını kullanabilmek için configurasyon bean'ine asağıdaki annotasyonlar eklenmelidir.

Yukarıda anlatılan tanımlama yapıldıktan sonra kullanım için

@Autowired
private HvlLogProducerRestService logProducerRestService;

kullanılacağı sınıfa servis ile ilgili kod bloğu eklenmelidir.

Rest Client Kullanımı

Service metodlarının detaylarına swagger dokümanından ulaşabilirsiniz.