Ana içeriğe geç

3.1.1. Giriş#

Log Producer ortamının kurulması için PostgreSQL ve Kafka çalıştırılması gerekmektedir.

Veri Depolama(Data Storage)#

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka Cluster docker-compose bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka single node docker-compose bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Log Producer docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 8091 Uygulamanın sunulduğu port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME log-producer-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE producer,mq #jpa Spring contextine verilen profil bilgisidir. producer profili yanında mq veya jpa verilebilir. Mq verildiğinde loglar kafkaya yazılır. jpa verildiğinde loglar veritabanına yazılır.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Log Producer Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan logger producer services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG \({spring.cloud.config.uri}/\)/default/framework()log4j2()instance()logger()producer/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
DB_SCHEMA logger Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema bilgisidir.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED false Schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
KAFKA_SUPPORT_ENABLED true Eventlerin saklanacak ve işlenecek veri kaynağı olarak kafka olup olmamasını belirleyen değerdir
KAFKA_TRANSACTION_ENABLED true Kafka transaction özelliği aktf/pasif bilgisidir.
PRODUCER_TOPIC_NAME javalt-logger-producer-log Kafkaya gönderilen logların hangi topic'e gönderileceği bilgisir.
LIQUIBASE_ENABLED true Liquibase eklentisini aktif hale getirmek için gereken parametredir.
LIQUIBASE_CONTEXTS producer Liquibase'in ilklendirmede kullanacağı context bilgisidir.
LIQUIBASE_CHANGE_LOG liquibase/changelog-root.yaml Liquibase'in ilklendirmek için kullanacağı dosya yolu bilgisidir.
liquibase.onMissingInclude WARN Liquibase ilklendirilirken bulamadığı bir pathde hata yerine uyarı verilmesini sağlayan parametredir. Producer uygulamasında bu parametrenin WARN olması gerekmektedir.
FEIGN_LOG_ENABLED false Feign ile ilgili loglama parametresidir.
SERVER_APP_TYPE logger Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.