Ana içeriğe geç

3.1. Log Producer#

Log Producer uygulamaların loglama ihtiyacı doğrultusunda kullanılabilecek bir loglama alt yapısıdır. Loglamanın yapıldığı ana uygulamadır.

Yetenekler#

Ortaya çıkabilecek log ihtiyaçları karşılanmak üzere tasarlanmıştır. Async ve Sync olarak loglama yeteneği bulunur.

Topoloji#

Genel topoloji Logger topolojisi bölümünde görülebilir.

İstek Yaşam Döngüsü(Request Lifecycle)#

Producer SYNC ve ASYNC olarak çalışır:

Sync istek yaşam döngüsü:

  1. Producer Kafka üzerine yazar
  2. Fluentd Kafkadan okur
  3. Fluentd Elasticsearch üzerine yazar

Async istek yaşam döngüsü:

  1. Producer RDBMS üzerine yazar
  2. Processor RDBMS üzerinden okur
  3. Processor Kafka üzerine yazar
  4. Fluentd Kafkadan okur
  5. Fluentd Elasticsearch üzerine yazar