Ana içeriğe geç

1.4.1. Başlarken#

Veri Depolama(Data Storage)#

Event uygulamasının çalışabilmesi için Kafka'nın çalıştırılması gerekmektedir.

Kafka docker bilgisine buradan ve cluster docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Event docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Değişken Adı Değeri Açıklama
DB_SCHEMA oauth Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema bilgisidir.
KAFKA_SUPPORT_ENABLED enabled Eventlerin saklanacak ve işlenecek veri kaynağı olarak kafka olup olmamasını belirleyen değerdir
LOGGING_CONFIG \({spring.cloud.config.uri}/\)/default/framework()log4j2()instance()oauth()event/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
REDIS_CM_CACHE_PREFIX hvl::oauth:: Redis üzerinde tutulan cache prefix bilgisidir.
REDIS_CM_VALUE_SERIALIZER java Redis üzerindeki cache bilgisinin serializer(java, binary) yönetiminin bilgisidir.
SERVER_APP_NAME 'oauth-event-server' Uygulamanın isim bilgisidir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl OAuth Event Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SERVER_PORT 7084 Uygulamanın sunulduğu port bilgisidir.
SPRING_JPA_SHOW_SQL false Spring'in veritabanı operasyonlarına ilişkin çalıştırılan sql loglarının aktif/pasif edilmesini sağlar.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan oauth event services info Uygulamanın swagger döküman açıklamasıdır.