Ana içeriğe geç

1.2.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 7081 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME authz-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE authorization,jwt,redis Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Authentication Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan authorization services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/authz-server/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)oauth(_)authz/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED 'true' Uygulamaya ait verislerin işleneceği RDMS schema bilgisidir.
DB_SCHEMA oauth Uygulamaya ait verislerin işleneceği RDMS schema bilgisidir.
DATA_INITIALIZER_ENABLED 'false' Veri ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
DDL_AUTO_TYPE none Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vbç)
REDIS_CM_CACHE_PREFIX 'HVL::OAUTH::AUTHZ::' Redis üzerinde tutulan cache prefix bilgisidir.
REDIS_CM_VALUE_SERIALIZER java Redis üzerindeki cache bilgisisinin serializer(java, binary) yönetiminin bilgisidir.
AUTHZ_EVENT_ENABLED false Uygulamadan event fırlatılıp fırlatılmayacağını (fire) belirleyen değerdir.
GENERAL_EVENT_TOPIC 'javalt-oauth-general-event' Kafka'da tutulan genel eventlerin topic bilgisidir.
NOTIFICATION_EVENT_TOPIC 'javalt-oauth-notification-event' Kafka'da tutulan notification eventlerin topic bilgisidir.
SYSTEM_SERVICE_URL http://hvlsystemsettingserver:9192 Sistem ayarlarının çekildiği endpoint adres bilgisidir.
FEIGN_LOG_ENABLED 'false' Feign log aktif/pasif yapma değişkenidir.
SERVER_APP_TYPE oauth Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.
SECURITY_ENABLED true Güvenlik akışını aktif eder. Token validasyonu yapar.
LIQUIBASE_ENABLED true Liquibase eklentisini aktif hale getirmek için gereken parametredir.
LIQUIBASE_DROP_FIRST false Bu değer true iken Liquibase çalışmadan önce üzerinde çalıştığı modülün ilgili şemasını düşürüp kendi oluşturur.
LOGGER_PRODUCER_C_LOG_CACHE_MODULE_NAMES KEYSİS Konfigüratif logun cache modüünün ismidir.