Ana içeriğe geç

1.1.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 7080 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME auth-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE authentication,jwt,db,redis Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Authentication Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan authentication services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config/auth-server/default/framework()log4j2()instance()oauth()auth/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
JWT_COOKIE_DOMAIN [domain] Sistem domain bilgisidir
DB_SCHEMA oauth Uygulamaya ait verislerin işleneceği RDMS schema bilgisidir.
DDL_AUTO_TYPE none Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
REDIS_CM_CACHE_PREFIX 'HVL::OAUTH::AUTH::' Redis üzerinde tutulan cache prefix bilgisidir.
REDIS_CM_VALUE_SERIALIZER java Redis üzerindeki cache bilgisisinin serializer(java, binary) yönetiminin bilgisidir.
HVL_OAUTH_AUTH_VERIFICATION_MAIL-TEMPLATE-CODE HVL_AUTH_VERIFICATION_001 Authentication tarafından gönderilen mail template bilgisidir.
SYSTEM_SERVICE_URL http://hvlsystemsettingserver:9192 Sistem ayarlarının çekildiği endpoint adres bilgisidir.
FEIGN_LOG_ENABLED 'false' Feign log aktif/pasif yapma değişkenidir.
SERVER_APP_TYPE oauth Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.
LOGGER_PRODUCER_C_LOG_ENABLED 'false' Konfigüratif logu aktif/pasif yapma değişkenidir.