Ana içeriğe geç

4.10.1 Teknik Özellikler#

 • Hibernate plugin, hibernate üzerinden lazy loading yeteneklerini sağlar.
 • Hibernate plugin, değişen alanların takibini sağlamak amacıyla dirty tracking yeteneği sağlar.
 • Hibernate plugin, entityler arasındaki çift yönlü ilişkileri otomatik olarak senkronize edilmesini sağlar.
 • Liquibase plugin, 2 veritabanı arasındaki farkın, SQL,XML,JSON,YAML formatlarında çıktısının oluşturulmasını sağlar.
 • Liquibase plugin, mevcut veritabanındaki verilerin ve/veya tabloların SQL,XML,JSON,YAML formatlarında çıktısının oluşturulmasını sağlar.
 • Liquibase plugin, mevcut veritabanı ile liquibase changelog verisi arasındaki farkın, SQL çıktısının üretilmesini sağlar.
 • Liquibase plugin, ortak konfigürasyonların YAML dosyasından okunmasını sağlar.
 • Liquibase plugin, ortak konfigürasyonların okunması için git entegrasyonu sağlar.
 • Lombok plugin, lombok desteği sağlar.
 • Lombok plugin, mapstruct ve lombok yapılarının uyumlu çalışmasını sağlar.
 • Mapstruct plugin, mapstruct kullanılarak nesneler arasında dönüşümü sağlayan sınıfların üretilmesini sağlar.
 • Mapstruct plugin, üretilen dönüşüm sınıflarının otomatik olarak arayüzün bulunduğu dosya yoluna taşınmasını sağlar.
 • Maven plugin, projenin jar haline getirilerek nexus vb. gibi repository'e yüklenmesini sağlar.
 • Maven plugin, kaynak kodların nexus vb. gibi repository'e yüklenmesini sağlar.
 • Maven plugin, repository bilgilerinin dosyadan okunmasını sağlar.
 • Maven plugin, projenin jar haline getirilerek lokal repository'e yüklenmesini sağlar.
 • Maven plugin, birden fazla repository tanımlanmasına olanak sağlar.
 • Maven plugin, repository'e yükleme yapılırken parametreler yardımı ile hangi repository'e yükleme yapılacağı bilgisini girdirmeye olanak sağlar.
 • Maven plugin, modülün repository'e yüklenecek bir modül olup olmadığını konfigüre etmemizi sağlar.
 • QueryDsl plugin, querydsl teknolojisi kullanımı için ilişkisel veritabanı sorgu nesnelerinin otomatik olarak üretilmesini sağlar.
 • QueryDsl plugin, querydsl teknolojisi kullanımı için doküman bazlı veritabanı sorgu nesnelerinin otomatik olarak üretilmesini sağlar.
 • QueryDsl plugin, üretilen sorgu nesnelerinin otomatik olarak istenilen klasöre taşınmasını sağlar.
 • Spring plugin, docker oluşturma yeteneği sağlar.
 • Spring plugin, oluşturulacak docker'ı verilen Dockerfile üzerinden sağlar.
 • Spring plugin, oluşturulan docker'ın belirlenmiş docker repository'e yüklenmesini sağlar.
 • Spring plugin, belirlenmiş profiller yardımı ile oluşturulacak jar veya docker'ın parçalara bölünmesini sağlar.
 • Spring plugin, spring projesi içerisinde gradle.properties ve konfigürasyon verilerinin kullanılmasını sağlar.
 • Spring plugin, oluşturulacak docker içerisine ekstra dosya koyma imkanı sağlar.
 • Spring plugin, docker repository'lerinin giriş bilgilerini dosya üzerinden okunmasını sağlar.
 • Spring plugin, docker repository'si işlemleri tamamlandıktan sonra otomatik oturum sonlandırma sağlar.
 • Spring plugin, oluşturulacak docker'ın isminin ayarlanmasını sağlar.
 • Spring plugin, oluşturulacak docker'ın tag'lerinin ayarlanmasını sağlar.
 • Workspace plugin, birden fazla kod repository'sinin tek bir Intellij IDEA geliştirme ortamında yönetilmesini sağlar.
 • Workspace plugin, çekilecek kaynak kodlarının klasörünün belirlenmesini sağlar.