Ana içeriğe geç

Workspace Plugin#

Workspace plugin ile aynı IDE üzerinde birden fazla repository'yi yönetmek amaçlanmıştır. Böylelikle her bir repository için ayrı IDE'ler açmaktan kaçınılmış ve bilgisayarın kaynakları daha verimli kullanmış olacaktır.

Projelere iki farklı yöntem ile eklenebilmektedir. Yöntemler şunlardır:

DSL kullanımı

build.gradle
plugins {
  id 'hvl-workspace-plugin' version hvlWorkspacePluginVersion
}

Buildscript kullanımı

build.gradle
buildscript {
  repositories {
    maven {
      url 'http://nexus.bulut.ai/repository/framework-plugin-group/'
    }
  }
  dependencies {
    classpath(group: 'tr.com.havelsan.plugin', name: 'hvl-gradle-workspace-plugin', version: hvlWorkspacePluginVersion)
  }
}

apply plugin: 'hvl-workspace-plugin'


Nasıl Konfigüre Edilir?#

build.gradle dosyası içerisindeki extensionda aşağıdaki gibi ayarlama yapılmalıdır.

build.gradle
hvlWorkspace {
  git {
    outputDir = "/../"
    username = ""
    password = ""
    info = [
        ["projectName": "hvl-bpmn-instance",
         "url"    : "http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-bpmn-instance.git",
         "branch": "master"],
        ["projectName": "hvl-logger-instance",
         "url"    : "http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-logger-instance.git",
         "branch": "master"],
        ["projectName": "hvl-notification-instance",
         "url"    : "http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-notification-instance.git",
         "branch": "master"],
        ["projectName": "hvl-oauth-instance",
         "url"    : "http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-oauth-instance.git",
         "branch": "master"],
        ["projectName": "hvl-report-instance",
         "url"    : "http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-report-instance.git",
         "branch": "master"],
        ["projectName": "hvl-system-instance",
         "url"    : "http://bitbucket.bulut.ai/scm/javalt/hvl-system-instance.git",
         "branch": "master"],
    ]
  }
}

git

 • outputDir: Çekilen projelerin hangi dizine çekileceği bilgisidir.
 • username: Git üzerinden çekilecek repository'ler için kullanıcı adı bilgisidir.
 • password: Git üzerinden çekilecek repository'ler için şifre bilgisidir.
 • info: Çekilecek repository detay bilgilerinin bulunduğu liste bilgisidir. İçerisine projectName, url ve branch bilgileri almaktadır.

Plugin proje içinde ide üzerinden veya konsol ile kullanılabilir.

Konsol Kullanımı

Kullanım şekli:

 • gradle prepareGitWorkspace

Ide üzerinden kullanım

Örnek Proje

Örnek olarak hvl-framework-instance-all-workspace repository'si incelenebilir.