Ana içeriğe geç

2.1.1.3 BFF Report Modülü#

BFF Report modülü Eksen Raporlama ürünü ile uyumlu angular tabanlı projeler geliştirmek için temel sınıflar içerir.

BFF Report modülünde yer alan sınıflar aşağıda açıklanmıştır.


HvlJasperReportModelBuilder#

HvlJasperReportModelBuilder jasper rapor almak için Builder tasarım örüntüsüne uygun model üreten sınıftır. Kullanımı HvlJasperReportRestService kısmında örneklenmiştir.


HvlJasperReportRestService#

Rapor backend'inden jasper rapor üretmek için tasarlanmış servis sınıfıdır. Kullanımı aşağıda örneklenmiştir.

let jasperReportModel = new HvlJasperReportModelBuilder()
  .withReportUrl(this.reportUrlInfo)
  .withParameter('AUTHORITY_ID', this.selectedAuthority.id)
  .withExportFormat(HvlReportOutputFormat.PDF)
  .build();

this.jasperReportService.asyncExecute(jasperReportModel)
  .subscribe((response) => {
    const file = new Blob([response], { type: 'application/pdf' });
    const fileURL = URL.createObjectURL(file);
    window.open(fileURL);
  });