Ana içeriğe geç

Sürüm Notları#

JIRA Release Notes

Plugin Güncellemeleri#

Genel Olarak#

hvl-gradle-plugin#

hvl-gradle-code-generator-plugin#

hvl-gradle-hibernate-plugin#

hvl-gradle-liquibase-plugin#

hvl-gradle-lombok-plugin#

 • hvl-gradle-lombok-plugin geliştirildi. (JAVALTPR-2601)

hvl-gradle-mapstruct-plugin#

Önemli Değişiklikler

 • build.gradle içindeki hvlMapStruct extension'ındaki lombok extension'ı silinmeli.
 • Mapstruct içerisinden sağlanan lombok desteği kaldırıldı ve hvl-gradle-lombok-plugin geliştirildi. (JAVALTPR-2601)

hvl-gradle-maven-plugin#

hvl-gradle-querydsl-plugin#

hvl-gradle-spring-plugin#

hvl-gradle-workspace-plugin#

Core Güncellemeleri#

hvl-framework#

hvl-cloud-framework#

hvl-session#

hvl-cloud-session#

hvl-security#

hvl-cloud-security#

hvl-data#

Önemli Değişiklikler

 • tr.com.havelsan.javarch.data.commons.criteria paketindeki HvlSearchOperation sınıfı tr.com.havelsan.javarch.data.commons.data paketi altına taşınmıştır.
 • HvlSearchOperation.BETWEEN değeri HvlSearchRangeOperation.BETWEEN sınıfına taşınmıştır.
 • Logger search için kullanılan HvlSearchOperation sınıfındaki bazı değerler HvlSearchNoValueOperation ve HvlSearchRangeOperation sınıflarına taşımıştır.

hvl-cache#

hvl-mq#

hvl-support#

Cloud Ürün Güncellemeleri#

hvl-config-instance#

hvl-proxy-instance#

hvl-admin-instance#

hvl-registry-instance#

Backend Ürün Güncellemeleri#

hvl-oauth-instance#

hvl-notification-instance#

hvl-logger-instance#

Önemli Değişiklikler

 • tr.com.havelsan.javarch.log.search.cloud.client.model paketi altındaki model sınıfları tr.com.havelsan.javarch.log.common.model paketi altına taşınmıştır.
 • HvlLogSearchPage içindeki propertiesMap alanı sortPropertiesTypeMap olarak değiştirildi.
 • Logger processor spring batch sistemi ile çalışma yapısına geçirildi. (JAVALTPR-2261)

Not

Veritabanında spring batch'e ait tablolar oluşacak.

 • JPA kullanılan log processor uygulamaları için History Cleaner yeteneği eklendi. (JAVALTPR-2261)
 • Logger search elasticsearch provider kütüphanesi yayınlandı. Bu kütüphane ile elasticsearch üzerinde detaylı aggregation gibi işlemlere destek sağlanmıştır. (JAVALTPR-2658)
 • Model ve query modellerin builder yapıları değiştirildi ve eski builderlar deprecated olarak işaretlendi. (JAVALTPR-2596)

Warning

Eski builder'lar yerine, kullanılmak istenen model sınıfların içerisindeki static builder() metodu kullanılarak yeni builder elde edilebilir.

final HvlLogSearchQueryModel eventLogQueryModel = HvlLogSearchQueryModel.builder()
      .withIndices("hvl*")
      .and(HvlEventLogModel.EVENT_TYPE_FIELD_NAME, HvlSearchOperation.STRING_EQUALS, "oauth.authz.session.fill.with.authority.event")
      .and("attributeMap.PROXY_UUID", HvlSearchNoValueOperation.EXISTS)
      .build();

 • Logger search için or ve sub query kullanımı gibi detaylı criteria oluşturumuna destek sağlandı. (JAVALTPR-2459)
 • Uygulamalar Spring 3.2, Java 21 ve gradle 8.5 versiyonları ile entegre edildi. (JAVALTPR-2335)
 • Configurable log yeteneğinin cluster sistemlerde çalışması sağlandı. (JAVALTPR-2425)

hvl-bpmn-instance#

hvl-report-instance#

hvl-system-instance#

hvl-help-portal-instance#

UI Güncellemeleri#

hvl-ng-instance#

hvl-ng-notification-instance#

Konfigürasyon (yml) Güncellemeleri#

Veritabanı Güncellemeleri#