Ana içeriğe geç

5.1.1. Giriş#

Veri Depolama (Data Storage)#

Hvl report ortamının kurulması için postgrenin çalıştırılması gerekmektedir.

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Hvl report docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Senkron Rapor Üretme Akışı#

  1. "Rapor Grupları" sayfasından rapor grubu ya da grupları tanımlanır.

  1. "Yürütülebilir Rapor Tanımı" sayfasında "Ekle" seçilir ve ilk olarak; .jrxml formatında rapor dosyası ve raporun dil seçeneklerine uygun .properties dosyaları seçilir.

ÖNEMLİ: jrxml dosyasında verilen isim ile properties dil dosyalarına verilen isim aynı olmalıdır, ayrıca her dil için tek bir properties dosyası olmalıdır.

ÖNEMLİ: Rapor template'inde subreport kullanımı, tavsiye edilmemekle birlikte desteklenmektedir.

  1. Ardından seçilen rapor tanım dosyaları yüklenir.

  1. Yükleme işleminden sonra rapor kodu, rapor tipi, rapor adı, rapor grubu, yürütme izni ve rapor yetki bilgilerine ek olarak Rapor Veri Kaynağı seçilir.

ÖNEMLİ: Rapor yetkileri; KEYSIS uygulamasından getirilir ve çoklu olarak seçilmesi sağlanır.

  1. Ayrıca; jrxml dosyasından parse edilen rapor çalıştırma parametreleri için ihtiyaç varsa sınırlama (Web Service ya da Veritabanı için) tanımlanır.

  1. Tanımlanan Yürütülebilir Rapor Tanımları, artık "Rapor Yürütme" sayfasında görülür. Bu sayfa üzerinden de; "Rapor Yürütme (Sync)" butonuna tıklanır ve istenen parametreler ve rapor aktarım tipi girilerek senkron rapor üretilir.

ÖNEMLİ: Tercihe bağlı olarak, Yürütülebilir Rapor Tanımları, bu kısımda anlatıldığı gibi manuel süreç ile değil, initializer mekanizması ile de tanımlanabilir ve uygulamanın başlangıç aşamasında ön tanımlı şekilde oluşması sağlanabilir. Initializer mekanizmesi ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.