Ana içeriğe geç

7.3.1.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 8888 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME configuration-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE native Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SECURITY_WEB_LOGIN_FORM_TITLE Javalt Config Server Uygulama başlık bilgisidir.
HVL_CLOUD_CONFIG_LOCATIONS /var/lib/config-server Havelsan cloud config lokasyon bilgisidir.
READ_TIMEOUT 5000 Okuma zaman aşımı süresidir.
CONNECT_TIMEOUT 5000 Bağlantı zaman aşımı süresidir.
SWAGGER_ENABLED 'false' Swagger aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
ENCRYPT_KEY-STORE_LOCATION classpath:keystore/cs.jks Oluşturulan keystore ile ilgili resource konumunu içerir.
ENCRYPT_KEY-STORE_PASSWORD HavelsaN2021@@ Keystore kilidini açan parolayı tutar.
ENCRYPT_KEY-STORE_ALIAS hvl-config-server-key Store'da hangi anahtarın kullanılacağını tutar.
ENCRYPT_KEY-STORE_SECRET HavelsaN2021@@ Keystore anahtarı koruyan bilgidir. (varsayılan olarak parola ile aynıdır)
EUREKA_CLIENT_ENABLED 'false' Eureka Client aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
SERVER_APP_TYPE configuration Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.