Ana içeriğe geç

WS#

Bilgilendirme işlemlerinin yapıldığı uygulamadır. Web socket üzerinden client ile iletişim kurar. Rest uçları aktif edilip kullanılabilir.

Client#

Gradle Dependencies

compile (
  [group: 'tr.com.havelsan.framework.support.notification.cloud', name: 'hvl-notification-cloud-client', version: 'güncel versiyon repositoryden bakılmalıdır.']
)

Rest Servis Tanımı#

Feign client uçlarını kullanabilmek için konfigurasyon bean'ine @HvlEnabledNotificationClient anotasyonu eklenmelidir.

@Autowired
private HvlNotificationRestService notificationRestService;
HvlNotificationRestService.java üzerinden sağlanan uçlar

@HvlPublicFeignRestService
@FeignClient(name = "notificationMailRestService",
    path = "${hvl.notification.mail.service.path:/notification/mail}",
    url = "${hvl.notification.mail.service.url}")
public interface HvlNotificationMailRestService {

  @PostMapping(path = "/notify",
      consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
  HvlResponse<Void> notify(@Valid @RequestBody HvlNotificationMailRequestModel notificationMailRequestModel)
      throws HvlNotificationMailException;

}

HvlNotificationStompWsMessage.java nesnesi

public class HvlNotificationStompWsMessage implements Serializable {

  @NotNull
  private List<String> targetList; //mesajın hangi subscriber'lara gönderileceği bilgisi

  private transient Object payload; //Gönderilecek mesaj

  public HvlNotificationStompWsMessage() {
  }

  public HvlNotificationStompWsMessage(Object payload, @NotNull String... targetList) {
    this.payload = payload;
    this.targetList = Arrays.asList(targetList);
  }

  public HvlNotificationStompWsMessage(Object payload, @NotNull List<String> targetList) {
    this.payload = payload;
    this.targetList = targetList;
  }
  //GETTER SETTER
}

Server Kullanımı#

Bildirim gönderilebilmesi için bildirim server'ın ayağa kaldırılması gerekmektedir. Server ayağa kaldırılırken aşağıdaki değerler ezilerek konfigüre edilebilir. Örnek docker-compose file'ı infra projesinde bulunmaktadır.

Swagger: http://{ip}:{port}/swagger-ui/index.html

Notification Server Application.yml

BROKERS: /user, /announcement

UI Client tarafının bildirim servera subscribe olabileceği uçlar brokers altından ayarlanmalıdır. Örnekteki /user ucu, kullanıcıların /user/acuhadaroglu veya /user/bocal şeklinde server'a subscribe olmasını sağlar. /announcement ucu ise genel bilgilendirmelerin yapılacağı uç olarak açılmış olup tüm kullanıcıların subscribe olacağı uçtur. Kullanım ihtiyaçlarına göre brokers'lar bu şekilde arttırılabilir.

Örnek STOMP Client (Java)#

Aşağıda java üzerinde yazılmış örnek bir client uygulaması bulunmaktadır.

Gradle Dependencies

compile (
  [group: 'org.springframework.boot', name: 'spring-boot-starter-websocket'],
)
SampleStompClient.java

public class SampleStompClient {

  public static void main(String[] args) {

    WebSocketClient simpleWebSocketClient = new StandardWebSocketClient();
    List<Transport> transports = new ArrayList<>(1);
    transports.add(new WebSocketTransport(simpleWebSocketClient));
    SockJsClient sockJsClient = new SockJsClient(transports);

    WebSocketStompClient stompClient = new WebSocketStompClient(sockJsClient);
    stompClient.setMessageConverter(new MappingJackson2MessageConverter());

    String url = "ws://localhost:7085/notification";
    StompSessionHandler sessionHandler = new MyStompSessionHandler();
    try {
      StompSession session = stompClient.connect(url, sessionHandler).get();

      session.subscribe("/user/acuhadaroglu", new StompFrameHandler() {
        @Override
        public Type getPayloadType(StompHeaders headers) {
          return HvlNotificationResponse.class;
        }

        @Override
        public void handleFrame(StompHeaders headers, Object payload) {
          System.err.println(payload.toString());
        }
      });

      session.subscribe("/announcement", new StompFrameHandler() {

        @Override
        public Type getPayloadType(StompHeaders headers) {
          return HvlNotificationResponse.class;
        }

        @Override
        public void handleFrame(StompHeaders headers, Object payload) {
          System.err.println(payload.toString());
        }
      });

      // Message msg = new Message("bocal", "Naber?");
      //session.send("/notificationServer/notify/acu", msg);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (ExecutionException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    new Scanner(System.in).nextLine();
  }

  private static class MyStompSessionHandler implements StompSessionHandler {

    @Override
    public void afterConnected(StompSession session, StompHeaders connectedHeaders) {
      System.out.println("afterConnected");
    }

    @Override
    public void handleException(StompSession session, StompCommand command, StompHeaders headers, byte[] payload, Throwable exception) {
      System.out.println("handleException");
      exception.printStackTrace();
    }

    @Override
    public void handleTransportError(StompSession session, Throwable exception) {
      System.out.println("handleTransportError");
      exception.printStackTrace();
    }

    @Override
    public Type getPayloadType(StompHeaders headers) {
      System.out.println("getPayloadType");
      return null;
    }

    @Override
    public void handleFrame(StompHeaders headers, Object payload) {
      System.out.println("handleFrame");
    }
  }
}

Client uygulamasını yukarıdaki gibi çalıştırdıktan sonra swagger üzerinden Notification Public altındaki /genel/notification/notifications/send ucundan aşağıdaki body ile tetiklenebilir.

{
  "payload": {"message": "hello world!"},
  "targetList": [
    "user/acuhadaroglu",
    "announcement"
  ]
}