Ana içeriğe geç

6.3.1. Giriş#

Uygulama Paketi (Instances)#

Web soket bildirim docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Değişken Adı Değeri Açıklama
LOGGING_CONFIG \({spring.cloud.config.uri}/\)/default/framework()log4j2()instance()notification()stomp-ws/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
SERVER_APP_NAME stomp-ws-notification-server Uygulama isim bilgisidir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Stomp Ws Notification Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SERVER_PORT 7086 Uygulamanın port bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan stomp ws notification services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
BROKERS /user, /announcement Subscribe için oluşturulacak broker list bilgisidir.