Ana içeriğe geç

6.2.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SECURITY_ENABLED true Güvenlik akışını aktif eder. Token validasyonu yapar.
SERVER_PORT 7087 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME notification-polling-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE polling Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Notification Polling Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan notification polling services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_ENABLED 'true' Remote configuration yeteneğini aktif/pasif yapar.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/hvl-notification/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)notification(_)polling/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED 'false' Schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
CACHE_TYPE redis 'simple' seçeneği ile inmemory cache kullanımı sağlanır.
'redis' seçeneği ile redis cache desteği sağlanır.
REDIS_CM_CACHE_PREFIX 'HVL::NOTIFICATION::POLLING::' Redis üzerinde tutulan cache prefix bilgisidir.
DB_SCHEMA polling Uygulamaya ait verislerin işleneceği RDMS schema bilgisidir.
DDL_AUTO_TYPE create Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
DATA_INITIALIZER_ENABLED 'false' Veri ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
DATA_INITIALIZER_GIT_ENABLED 'false' Veri ilglendirmesinin yapılacaği git path bilgisidir.
SERVER_APP_TYPE notification Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.
LIQUIBASE_CHANGE_LOG 'polling/changelog-root.yaml' Liquibase'de db değişikliklerinin yansıtacak olan dosyanın adıdır.
LIQUIBASE_DROP_FIRST false Bu değer true iken Liquibase çalışmadan önce üzerinde çalıştığı modülün ilgili şemasını düşürüp kendi oluşturur.
USER_NOTIFICATION_EXPIRE_DATE 3 Okunmuş bildirimlerin otomatik olarak kaç gün sonra silineceği bilgisidir.