Ana içeriğe geç

6.2.1. Giriş#

Veri Depolama (Data Storage)#

Yoklama(polling) tabanlı bildirim ortamının kurulması için postgresql çalıştırılması gerekmektedir.

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Redis docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Yoklama(polling) tabanlı bildirim docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Dış Bağımlılıklar (External Dependencies)#

Security enabled durumda security instances kurulumu ihtiyacı olmaktadır. Kurulumun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Değişken Adı Değeri Açıklama
DATA_INITIALIZER_ENABLED false Veri ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
DATA_INITIALIZER_GIT_ENABLED false Veri ilklendirmeyi git üzerinden yapmayı aktif eder.
DB_SCHEMA notification Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema bilgisidir.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED true Schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DDL_AUTO_TYPE create Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
LOGGING_CONFIG \({spring.cloud.config.uri}/\)/default/framework()log4j2()instance()notification()polling/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
SECURITY_ENABLED true Güvenlik akışını aktif eder. Token validasyonu yapar.
SERVER_APP_NAME polling-notification-server Uygulama isim bilgisidir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Polling Notification Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SERVER_PORT 7087 Uygulamanın sunulduğu port bilgisidir.
SPRING_JPA_SHOW_SQL false Spring'in veritabanı operasyonlarına ilişkin çalıştırılan sql loglarının aktif edilmesini sağlar.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan polling notification services info Uygulamanın swagger açıklama bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE polling Uygulamanın çalıştığı aktif profile bilgileridir.
REDIS_CM_CACHE_PREFIX HVL::NOTIFICATION::POLLING:: Uygulama verilerine ait cache prefix bilgisidir.