Ana içeriğe geç

5.1.1. Giriş#

Veri Depolama (Data Storage)#

Hvl report ortamının kurulması için postgrenin çalıştırılması gerekmektedir.

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Hvl report docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Senkron Rapor Üretme Akışı#

  1. Rapor Grupları sayfasından rapor grubu ya da grupları tanımlanır.
  2. Yürütülebilir Rapor Tanımı sayfasında "Ekle" seçilir ve ilk olarak; .jrxml formatında rapor dosyası ve raporun dil seçeneklerine uygun .properties dosyaları seçilir.

ÖNEMLİ: jrxml dosyasında verilen isim ile properties dil dosyalarına verilen isim aynı olmalıdır, ayrıca her dil için tek bir properties dosyası olmalıdır.

ÖNEMLİ: Rapor template'inde subreport kullanımı, tavsiye edilmemekle birlikte desteklenmektedir.

  1. Ardından seçilen dosyalar yüklenir.

  1. Yükleme işleminden sonra tip, kod, ad ve grup bilgilerine ek olarak jrxml dosyasından parse edilen rapor çalıştırma parametreleri için ihtiyaç varsa sınırlama (Web Service ya da Veritabanı için) tanımlanır. Ek olarak Rapor Veri Kaynağı seçilir.

  1. Tanımlanan Yürütülebilir Rapor Tanımı üzerinden, "Rapor Yürütme (Sync)" butonuna tıklanır ve istenen parametreler ve rapor aktarım tipi girilerek senkron rapor üretilir.

ÖNEMLİ: Tercihe bağlı olarak, Yürütülebilir Rapor Tanımları, bu kısımda anlatıldığı gibi manuel süreç ile değil, initializer mekanizması ile de tanımlanabilir ve uygulamanın başlangıç aşamasında ön tanımlı şekilde oluşması sağlanabilir. Initializer mekanizmesi ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.