Ana içeriğe geç

4.6.1. Teknik Özellikler#

 • Sistem, iş süreçlerinin oluşturulması, izlenmesi ve yönetilmesi için bir merkezi altyapısı sunar.
 • Sistem, dış bir yönetim sistemi ve iç içe bir kullanım imkanı sunar.
 • Sistem, iş süreçlerinin versiyonlanarak takip edilebilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinin kategorize edilerek yönetilebilmesini sağlar
 • Sistem, BPMN 2.0 standartlarına uygun iş süreçlerini içeri aktarabilmelerini sağlar.
 • Sistem, BPMN 2.0 standartlarına uygun olarak iş süreçlerini dışa aktarabilmesini sağlar.
 • Sistem, mevcut iş süreçlerini kopyalayarak düzenlenip yeni bir iş süreci olarak kayıt edilebilmesini sağlar.
 • Sistem, mevcut iş süreçlerinin silinebilmesini sağlar.
 • Sistem, yeni bir iş sürecini tasarlanabilmesi için bir editor arayüzü sağlar.
 • Sistem, mevcut iş süreçleri içerisinde arama yapılabilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinin detay bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinin iş süreç motoru üzerinde deploy edilebilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinin güncellenebilmesi için kullanıma al yeteneği sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinin güncellenmesi bir kullanıcı tarafından yapılırken farklı bir kullanıcının güncelleme yaparak iş sürecinde tutarsızlık oluşmasını engeller.
 • Sistem, çalışması tamamlanmış kullanıcı için iade et yeteneği ile farklı kullanıcılar tarafından güncellenebilir hale getirmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerine yorum eklenebilmesine olanak sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinden başlamış olan oluşumların izlenebilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinden başlatılmış olan oluşumlara ait değişkenlerin görüntülenebilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinden başlatılmış olan oluşumlara ait kullanıcı görevlerini görüntüleyebilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinden başlatılmış olan oluşumlara ait sürecin bulunduğu konumu görsel olarak gösterilebilmesine imkan sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinden başlatılmış olan oluşumlara sorgulayabilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinden başlatılmış olan oluşumların silinebilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinin versiyonlarının takip edilebilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçlerinin versiyonlarını kopyalarak yeni bir versiyonun güncellemesini eski versiyon üzerinden yapabilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçleri için dokuman ekleme yeteneği sağlar.
 • Sistem, iş süreçleri için eklenen dökümanların indirilebilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçleri için eklenen dokümanların silinebilmesini sağlar.
 • Sistem, iş süreçleri için çizim sırasında her bir notasyon için eklenen açıklama metinlerini birleştirerek bir dokümantasyon oluşturmasını sağlar.
 • Sistem, kullanıma hazır ilklendirilen iş süreçleri sağlar.
 • Sistem, kullanıma hazır silinmesi engellenmiş sistem süreçleri yönetilebilmesini sağlar.
 • Sistem, kullanıma hazır zamanlanmış görev iş süreci yönetilmesini sağlar.
 • Sistem, zamanlanmış görev sürecinden yeni bir oluşum başlatılabilmesini sağlar.
 • Sistem, zamanlanmış görevi ISO_8601 veya CRON ifadesi olarak tanımlayabilmesini sağlar.
 • Sistem, zamanlanmış görevi senkron ve asenkron olarak tanımlama yapılabilmesini sağlar.
 • Sistem, zamanlanmış görevi bir kez çalıştırma ile tanımlama yapılabilmesini sağlar.
 • Sistem, zamanlanmış görevler için anahtar, değer ikilisi olarak değişken tanımlanabilmesini sağlar.
 • Sistem, asenkron zamanlanmış görev ile ön tanımlı rest api imzasına uygun herhangi bir rest isteğin tetiklenebilmesini sağlar.
 • Sistem, senkron zamanlanmış görev ile tanımlamada belirtilen kafka topic üzerine event fırlatılmasını sağlar.
 • Sistem, zamanlanmış görevler sürecinden başlatılmış oluşumlara ait log kayıtlarını görüntülenebilmesini sağlar.
 • Sistem, zamanlanmış görevler sürecinde logger alt yapısı ile ilgili hizmetlerden başlatılmış oluşuma ait log basılmasına imkan sağlar.
 • Sistem, distributed transaction için kullanıma hazır service part sağlar.
 • Sistem, distributed transaction için kullanıma hazır rollback part sağlar.
 • Sistem, distributed transaction hazır alt süreçlerini kullanarak birden fazla hizmet ucu arasındaki transactional işlemlerin modellenebilmesine destek sağlar.