Ana içeriğe geç

4.2.1. Giriş#

Veri Depolama(Data Storage)#

Bpmn Engine ortamının kurulması için postgre ve tercihe bağlı redis'in çalıştırılması gerekmektedir.

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Redis docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Bpmn Engine docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Dış Bağımlılıklar (External Dependencies)#

Security enabled durumda security instances kurulumu ihtiyacı olmaktadır. Kurulumun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 6080 Uygulama port bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE engine,admin Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
AUTH_ASYNC_TOKEN_ENABLED 'true' Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
KAFKA_SUPPORT_ENABLED 'true' Kafka'yı aktif/pasif yapma değişkenidir.
BPMN_DEPLOYMENT_NAME HvlFlowableAutoDeployment Flowable initializer kullanıldığında, uygulama çalışırken yapılacak deployment'ın ismidir.
BPMN_DEPLOY_PROCESS_DEFINITIONS 'true' Uygulamaya gömülü bpmn süreçlerinin otomatik deploy'unun aktif/pasif yapıldığı bilgisidir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_ENABLED 'true' Bpmn süreç ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_ENABLED 'true' Bpmn süreç ilklendirmenin git repository üzerinden yapılmasının sağlayan değişkendir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_LABEL master Bpmn süreç ilklendirmenin yapılacagı git repository'sinin branch bilgisidir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_PATH /root/.hvl-gradle-spring-plugin/data-initializer/hvl-flowable Bpmn süreç ilklendirmesi yapılırken git üzerinden çekilecek dataların path bilgisidir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_RESOURCE_PATH /root/.hvl-gradle-spring-plugin/data-initializer/hvl-flowable/script/bpmn Bpmn süreç ilklendirmesi yapılırken git üzerinden ilklendirilecek dataların lokasyon bilgisidir.
BPMN_DB_SCHEMA_UPDATE 'true' Bpmn schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DDL_AUTO_TYPE create Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)

Veri ilklendirme (Data Initializer)#

Procsys veya farklı bir uygulama yardımıyla daha önceden çizilmiş bpmn süreçlerinin bir lokasyona konulması gerekmektedir.

Veri ilklendirme, direkt olarak resource path verilerek veya git üzerinden yapılabilir. Bpmn Engine uygulamasının ilklendirdiği bpmn süreçleri hvl-infra uygulaması altında bulunmaktadır ve git üzerinden bu proje çekilerek veriler ilklendirilmektedir. hvl-infra path

İlklendirmeyi devreye almak için veya gerekli özelleştirmelerin yapılması için aşağıdaki parametreler kullanılmaktadır.

Değişken Adı Değeri Açıklama
BPMN_DEPLOYMENT_NAME HvlFlowableAutoDeployment Flowable initializer kullanıldığında, uygulama çalışırken yapılacak deployment'ın ismidir.
BPMN_DEPLOY_PROCESS_DEFINITIONS 'true' Uygulamaya gömülü bpmn süreçlerinin otomatik deploy'unun aktif/pasif yapıldığı bilgisidir. Distributed Transaction ve Scheduler süreçlerini ilklendirir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_ENABLED 'true' Bpmn süreç ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_ENABLED 'true' Bpmn süreç ilklendirmenin git repository üzerinden yapılmasının sağlayan değişkendir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_LABEL master Bpmn süreç ilklendirmenin yapılacagı git repository'sinin branch bilgisidir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_GIT_PATH /root/.hvl-gradle-spring-plugin/data-initializer/hvl-flowable Bpmn süreç ilklendirmesi yapılırken git üzerinden çekilecek dataların path bilgisidir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_RESOURCE_PATH /root/.hvl-gradle-spring-plugin/data-initializer/hvl-flowable/script/bpmn Bpmn süreç ilklendirmesi yapılırken git üzerinden ilklendirilecek dataların lokasyon bilgisidir.