Ana içeriğe geç

3.4.1. Giriş#

Log Processor uygulamasının çalışması için PostgreSQL ve Kafka çalıştırılması gerekmektedir.

Veri Depolama(Data Storage)#

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka Cluster docker-compose bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka single node docker-compose bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Log Processor docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Değişken Adı Değeri Açıklama
DB_SCHEMA logger Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema bilgisidir.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED true Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema oluşturulması bilgisidir.
DDL_AUTO_TYPE create Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
KAFKA_SUPPORT_ENABLED true Kafka'yı aktif/pasif yapma değişkenidir.
LOGGING_CONFIG \({spring.cloud.config.uri}/\)/default/framework()log4j2()instance()logger()processor/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
SERVER_APP_NAME log-processor-server Uygulama isim bilgisidir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Log Processor Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SERVER_PORT 8094 Uygulamanın sunulduğu port bilgisidir.
SPRING_JPA_SHOW_SQL false SQL'lerin gösterilmesini aktif/pasif yapan değerdir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan log processor services info Uygulaman swagger açıklama bilgisidir.