Ana içeriğe geç

3.4. Log Processor#

Log Processor, Producer ile üretilen Async logların işlendiği uygulamadır.

Yetenekler#

  • Transactional uygulamalarda transactional bütünlüğü sağlamak ve uygulamanın hızını artırmak için outbox pattern kullanılabilir. Bu patternde veriyi üreten kaynak bir RDBMS üzerine transactional biçimde veriyi yazar. Veriyi okuyan kaynak ise RDBMS üzerinden bu datayı alarak işler.

Log Processor veriyi RDBMS üzerinden okuyan ve işleyen bir uygulamadır.

Topoloji#

Genel topoloji Logger topolojisi bölümünde görülebilir.

İstek Yaşam Döngüsü(Request Lifecycle)#

Async istek yaşam döngüsü:

  1. Producer RDBMS üzerine yazar
  2. Processor RDBMS üzerinden okur
  3. Processor Kafka üzerine yazar
  4. Fluentd Kafkadan okur
  5. Fluentd Elasticsearch üzerine yazar