Ana içeriğe geç

3.1.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
KAFKA_SUPPORT_ENABLED true Kafka aktiflik bilgisidir.
KAFKA_TRANSACTION_ENABLED true Kafka transactional aktiflik bilgisidir.
PRODUCER_TOPIC_NAME javalt-logger-producer-log Kafka producer topic bilgisidir.
SERVER_PORT 8091 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME log-producer-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE producer,kafka Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Log Producer Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan log producer services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/logger-producer-server/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)logger(_)setting/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED 'true' Schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DB_SCHEMA logger Uygulamaya ait verislerin işleneceği RDMS schema bilgisidir.
DDL_AUTO_TYPE none Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
LIQUIBASE_ENABLED true Liquibase eklentisini aktif hale getirmek için gereken parametredir.
SERVER_APP_TYPE logger Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.
FEIGN_LOG_ENABLED false Feign ile ilgili loglama parametresidir.