Ana içeriğe geç

1.4.3.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 7084 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME oauth-event-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE event Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl OAuth Event Server Uygulaman açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan oauth event services info Uygulaman swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/session-server/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)oauth(_)session/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
DB_SCHEMA oauth Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema bilgisidir.
REDIS_CM_CACHE_PREFIX hvl::oauth:: Redis üzerinde tutulan cache prefix bilgisidir .
REDIS_CM_VALUE_SERIALIZER java Redis üzerindeki cache bilgisisinin serializer(java, binary) yönetiminin bilgisidir.
KAFKA_SUPPORT_ENABLED enabled Eventlerin saklanacak ve işlenecek veri kaynağı olarak kafka olup olmamasını belirleyen değerdir
KAFKA_TRANSACTION_ENABLED 'true' Kafka transactional aktiflik bilgisidir.
NOTIFICATION_EVENT_TOPIC javalt-oauth-notification-event Notification event'lerinin okunacağı topic bilgisidir.
MAIL_EVENT_TOPIC javalt-oauth-mail-notification Mail eventlerinin yazılacağı topic bilgisidir.
SERVER_APP_TYPE notification Server tür bilgisidir.
MAIL_EVENT_MAX_MESSAGE_SIZE 10485760 Atılan mailin boyutunu bildiren değerdir