Ana içeriğe geç

1.3.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 9080 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME session-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE session,redis Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/session-server/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)oauth(_)session/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
SESSION_TYPE multiple Kullanıcı oturumlarının single,multiple açabilmesini yöneten parametredir. (Setting instance devrede değilse çalışır)
SESSION_LIMIT_ENABLED 'true' Çoklu oturum açma durumunda sınırlı sayıda oturum oluşturulmasını aktif eden parametredir. (Setting instance devrede değilse çalışır)
SESSION_LIMIT_SIZE 100 Kullanıcıların kaç adet çoklu oturum açabileceği bilgisidir. (Setting instance devrede değilse çalışır)
SESSION_LIMIT_AUTO_CLOSE_ENABLED 'ture' En fazla oturum sayısına ulaşıldığında ilk oturumun otomatik kapanmasını yöneten parametredir. (Setting instance devrede değilse çalışır)
SESSION_TTL -1 Oturumun yaşam süresini saniye cinsinden gösteren bilgidir. -1 değeri süresiz oturum için verilir.
JWT_COOKIE_DOMAIN [domain] Sistem domain bilgisidir.
REDIS_CM_CACHE_PREFIX 'HVL::OAUTH::AUTHZ::' Redis üzerinde tutulan cache prefix bilgisidir.
REDIS_CM_VALUE_SERIALIZER java Redis üzerindeki cache bilgisisinin serializer(java, binary) yönetiminin bilgisidir.
FEIGN_LOG_ENABLED 'false' Feign log aktif/pasif yapma değişkenidir.
SERVER_APP_TYPE oauth Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.
SWAGGER_UI_CONFIG_URL oauth Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.
SWAGGER_UI_URL /session-server/v3/api-docs/swagger-config Swagger ayarlarına ait url bilgisidir.
SECURITY_ENABLED /session-server/v3/api-docs Swagger arayüz url bilgisidir.
SYSTEM_SERVICE_URL http://hvlsystemsettingserver:9192 Sistem servisinin URL bigisidir