Ana içeriğe geç

1.1.1. Başlarken#

Veri Depolama(Data Storage)#

Authentication uygulamasının çalıştırılması için :

  • Veri kaynağı olarak PostgreSQL ve/veya Ldap olarak ayarlanması gerekmektedir. Aynı anda birden fazla doğrulama kaynağı desteklenmektedir.
  • Tercihe bağlı önbellek(cache) yönetimi için Redis seçildiyse Redis uygulamasının çalıştırılması gerekmektedir.

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Redis docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Authentication docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Bağımlılıkları#

Authentication uygulamasının çalıştırılması için system setting uygulaması çalıştırması gerekmektedir.

System setting uygulamasının docker-compose dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tercihe Bağlı Bağımlılıklar#

Event aktif edildi(AUTH_EVENT_OPERATION_ENABLED=true) ise produce edebilmek için LOGGER uygulama grubu, consume edilebilmesi için OAuth-Event uygulaması çalıştırılmalıdır.

Logger uygulama grubunun tamamını içeren docker-compose dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

OAuth Event uygulamasına ait docker-compose dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

OAuth-Event uygulamasının consume ettiği eventler için mail gönderilebilmesi için MAIL_SERVER konfigurasyonları yapılmalıdır.

Dış Bağımlılıklar (External Dependencies)#

Ldap profilinin aktif edilmesi durumunda konfigürasyon ve entegrasyonu sağlanmış bir adaptör uygulaması vasıtasıyla entegre olmak gerekmektedir.

Authentication uygulaması HvlAuthAuthenticator arayüzü aracılığı ile dış kaynaklarda yer alan(e-devlet, google vb.) doğrulama mekanizmalarına desteği arttırılabilir olarak tasarlanmıştır.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 7080 Uygulamanın sunulduğu port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME auth-server Uygulama isim bilgisidir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Authentication Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan authentication services info Uygulamanın swagger döküman açıklamasıdır.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED true Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema oluşturulması bilgisidir.
DB_SCHEMA oauth Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema bilgisidir.
DDL_AUTO_TYPE update Spring'in veritabanı için belirlediği initialize şeklini gösteren değerdir.
SPRING_JPA_SHOW_SQL true Spring'in veritabanı operasyonlarına ilişkin çalıştırılan sql loglarının aktif edilmesini sağlar.
REDIS_CM_CACHE_PREFIX HVL::OAUTH::AUTH:: Redis üzerinde tutulan cache prefix değeridir.
REDIS_CM_VALUE_SERIALIZER java Cachelenecek verinin serialize edilme yöntemini belirleyen değerdir.
LOGGING_CONFIG \({spring.cloud.config.uri}/\)/default/framework()log4j2()instance()oauth()auth/log4j2.yml Log4j konfigürasyon dosyasını alacağı konum bilgisidir.

*Daha fazlası için Parametreler'e bakınız.