Ana içeriğe geç

6.3.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 7086 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME notification-stomp-ws-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE stompWs Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Notification Stomp Ws Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan notification stomp ws services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_ENABLED 'true' Remote configuration yeteneğini aktif/pasif yapar.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/hvl-oauth/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)notification(_)stomp-ws/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
BROKERS /user, /announcement Subscribe için oluşturulacak broker list bilgisidir.
FEIGN_LOG_ENABLED 'false' Feign log aktif/pasif yapma değişkenidir.
SERVER_APP_TYPE notification Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.