Ana içeriğe geç

Polling Backend#

Polling olarak kullanıcıya ait ve kullanıcı bağımsız bildirim işlemlerinin yönetilmesini sağlayan altyapı bileşenidir.

Client:#

Gradle Dependencies

compile (
  [group: 'tr.com.havelsan.framework.support.notification.cloud', name: 'hvl-notification-polling-cloud-client']
)

Rest Servis Tanımı#

Feign client uçlarını kullanabilmek için konfigurasyon bean'ine @HvlEnabledPollingNotificationClient annotasyonu eklenmelidir.

@Autowired
private HvlPollingNotificationAnnouncementRestService notificationAnnouncementRestService;

@Autowired
private HvlPollingNotificationUserRestService notificationUserRestService;
@Autowired
private HvlPollingNotificationAnnouncementRestService notificationAnnouncementRestService;

@Autowired
private HvlPollingNotificationUserRestService notificationUserRestService;

HvlPollingNotificationAnnouncementRestService sağlanan servisler

@HvlPublicFeignRestService
@FeignClient(name = "notificationPollingRestService",
    path = "${hvl.notification.polling.service.announcement.path:/polling/announcement}",
    url = "${hvl.notification.polling.service.announcement.url:${hvl.notification.polling.service.url}}")
public interface HvlNotificationPollingAnnouncementRestService {

  /**
   * sendAnnouncement is a method which provides send announcement notification
   *
   * @param notificationPollingAnnouncementModel
   * @return
   */
  @PostMapping(path = "/send",
      produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
  HvlResponse<HvlNotificationPollingAnnouncementModel> sendAnnouncement(
      @Valid @RequestBody HvlNotificationPollingAnnouncementModel notificationPollingAnnouncementModel);

  /**
   * getUnreadNotifications is a method which provides notifications according to notificationPollingAnnouncementQueryModel
   *
   * @param notificationPollingAnnouncementQueryModel
   * @return
   */
  @PostMapping(path = "/notifications",
      produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
  HvlResponse<HvlPage<HvlNotificationPollingAnnouncementModel>> getNotificationPage(
      @Valid @RequestBody HvlNotificationPollingAnnouncementQueryModel notificationPollingAnnouncementQueryModel);
}
HvlNotificationPollingUserRestService üzerinden sağlanan servisler

/**
 * @author hcguler
 */
@HvlPublicFeignRestService
@FeignClient(name = "notificationPollingRestService",
    path = "${hvl.notification.polling.service.user.path:/polling/user}",
    url = "${hvl.notification.polling.service.user.url:${hvl.polling.notification.service.url}}")
public interface HvlNotificationPollingUserRestService {

  /**
   * getUnreadNotificationCount is a method which provides unread notification count according to token owner
   *
   * @return
   */
  @GetMapping(path = "/count/{assigneeUser}")
  HvlResponse<Number> getUnreadNotificationCount(@NotBlank @PathVariable("assigneeUser") String assigneeUser);

  /**
   * markReadNotification is a method which provides mark read notification
   *
   * @return
   */
  @GetMapping(path = "/markRead/{notificationId}")
  HvlResponse<Void> markReadNotification(@NotNull @PathVariable("notificationId") Long notificationId);

  /**
   * markAllRead is a method which provides all unread notification marked read
   *
   * @return
   */
  @GetMapping(path = "/markAllRead/{assigneeUser}")
  HvlResponse<Void> markAllRead(@NotBlank @PathVariable("assigneeUser") String assigneeUser);

  /**
   * sendAnnouncement is a method which provides send user specific notification
   *
   * @param pollingNotificationUserModel
   * @return
   */
  @PostMapping(path = "/send", produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE,
      consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
  HvlResponse<HvlNotificationPollingUserModel> sendUserSpecific(
      @Valid @RequestBody HvlNotificationPollingUserModel pollingNotificationUserModel);

  /**
   * getUnreadNotifications is a method which provides notifications according to pollingNotificationQueryModel
   *
   * @param pollingNotificationQueryModel
   * @return
   */
  @PostMapping(path = "/notifications",
      produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
  HvlResponse<HvlPage<HvlNotificationPollingUserModel>> getNotificationPage(
      @Validated(value = {HvlNotificationPollingUserQueryModel.UserNotification.class})
      @RequestBody HvlNotificationPollingUserQueryModel pollingNotificationQueryModel);
}

Announcement için gönderilen payload HvlNotificationPollingAnnouncementModel

public class HvlNotificationPollingAnnouncementModel extends HvlNotificationPayload {

  @NotNull
  private OffsetDateTime expirationDate;

  public OffsetDateTime getExpirationDate() {
    return expirationDate;
  }

  public void setExpirationDate(OffsetDateTime expirationDate) {
    this.expirationDate = expirationDate;
  }

  /**
   * {@inheritDoc}
   */
  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
    if (!super.equals(o)) return false;
    HvlNotificationPollingAnnouncementModel that = (HvlNotificationPollingAnnouncementModel) o;
    return Objects.equals(expirationDate, that.expirationDate);
  }

  /**
   * {@inheritDoc}
   */
  @Override
  public int hashCode() {
    return Objects.hash(super.hashCode(), expirationDate);
  }

}

User notification için gönderilen payload HvlNotificationPollingUserModel

public class HvlNotificationPollingUserModel extends HvlNotificationPayload {

  @NotBlank
  private String assigneeUser;

  private boolean read;

  public String getAssigneeUser() {
    return assigneeUser;
  }

  public void setAssigneeUser(String assigneeUser) {
    this.assigneeUser = assigneeUser;
  }

  public boolean isRead() {
    return read;
  }

  public void setRead(boolean isRead) {
    this.read = isRead;
  }

  /**
   * {@inheritDoc}
   */
  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
    if (!super.equals(o)) return false;
    HvlNotificationPollingUserModel that = (HvlNotificationPollingUserModel) o;
    return read == that.read && Objects.equals(assigneeUser, that.assigneeUser);
  }

  /**
   * {@inheritDoc}
   */
  @Override
  public int hashCode() {
    return Objects.hash(super.hashCode(), assigneeUser, read);
  }
}

Server Kullanımı#

Polling notification gönderilebilmesi için polling notification server'ın ayağa kaldırılması gerekmektedir. Server ayağa kaldırılırken aşağıdaki değerler ezilerek konfigüre edilebilir. Örnek docker-compose file'ı hvl-infra projesinde bulunmaktadır.

Swagger:http://{ip}:{port}/swagger-ui/index.html üzerinden servis bilgileri görüntülenmektedir.