Ana içeriğe geç

5.1.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 7090 Uygulamanın sunulduğu port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME report-jasper-server Uygulama isim bilgisidir.
SERVER_APP_TYPE report Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Jasper Report Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan jasper report services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
FEIGN_LOG_ENABLED 'false' Feign loglarının aktif/pasif yapılmasını sağlar.
SECURITY_ENABLED 'true' Güvenlik akışını aktif eder. Token validasyonu yapar.
AUTH_ASYNC_TOKEN_ENABLED 'true' Asenkron token yeteneğinin aktif/pasif yapılmasını sağlar.
DB_URL jdbc:postgresql://hvlpostgresmultipledatabases:5432/hvl_report Veri tabanı url bilgisini ve authentication bilgisini barındırır.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED 'true' Veri tabanı schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DB_SCHEMA report Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema bilgisidir.
DATA_INITIALIZER_ENABLED 'false' Veri ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
DDL_AUTO_TYPE none Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
LIQUIBASE_ENABLED 'true' Liquibase eklentisini aktif hale getirmek için gereken parametredir.
LIQUIBASE_DROP_FIRST 'false' Bu değer true iken Liquibase çalışmadan önce üzerinde çalıştığı modülün ilgili şemasını düşürüp kendi oluşturur.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/hvl-notification/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)report(_)jasper/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
REDIS_CM_CACHE_PREFIX hvl::report::jasper:: Redis üzerinde tutulan cache prefix değeridir.
REDIS_CM_VALUE_SERIALIZER java Redis üzerindeki cache bilgisisinin serializer(java, binary) yönetiminin bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE jasper Uygulamanın çalıştığı aktif profile bilgileridir.
CACHE_TYPE redis 'simple' seçeneği ile inmemory cache kullanımı sağlanır.
'redis' seçeneği ile redis cache desteği sağlanır.
KAFKA_SUPPORT_ENABLED 'true' Kafka bağlantı talebinin aktif/pasif yapılmasını sağlar.
KAFKA_CONSUMER_GROUP_ID 'hvl-report-jasper-server' Kafka consumer group identifier bilgisinin ayarlanmasını sağlar.
JASPER_SERVER_URL http://jasperreports-server:8080/jasperserver Bağlanılacak Jasper Server url bilgisi.
JASPER_SERVER_USERNAME jasperadmin Bağlanılacak TIBCO Jasper Server kullanıcı adı bilgisi.
JASPER_SERVER_PASSWORD jasperadmin Bağlanılacak TIBCO Jasper Server şifre bilgisi.
JASPER_CACHE_TTL_SECONDS 60 TIBCO Jasper Server'dan çekilerek cachelenecek JRXML dosyalarının saniye cinsinden cache'de kalma süresidir.
JASPER_CHECK_STATUS_CRON 0 */5 * * * * TIBCO Jasper Server tarafında asenkron oluşan rapor durumlarını kontrol etmek için görev oluşturan cron ifadesidir.
JASPER_CHECK_STATUS_TOPIC javalt-jasper-report-status TIBCO Jasper Server tarafında asenkron oluşan rapor durumlarını kontrol etmek için kullanılan görev topic adıdır.
JASPER_SERVER_INITIALIZER_ENABLED 'true' TIBCO Jasper Server için rapor ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
JASPER_SERVER_INITIALIZER_GIT_ENABLED 'true' TIBCO Jasper Server için rapor ilklendirmenin git repository üzerinden yapılmasının sağlayan değişkendir.
JASPER_SERVER_INITIALIZER_GIT_LABEL master TIBCO Jasper Server için rapor ilklendirmenin yapılacagı git repository'sinin branch bilgisidir.
JASPER_SERVER_INITIALIZER_GIT_PATH /root/.hvl-gradle-spring-plugin/hvl-report-initializer TIBCO Jasper Server için rapor ilklendirme sırasında git üzerinden çekilecek dataların path bilgisidir.
JASPER_SERVER_INITIALIZER_RESOURCE_PATH /root/.hvl-gradle-spring-plugin/hvl-report-initializer/script/jasper TIBCO Jasper Server için rapor ilklendirme sırasında git üzerinden ilklendirilecek dataların lokasyon bilgisidir.
JASPER_SERVER_INITIALIZER_AFTER_SHUTDOWN 'false' TIBCO Jasper Server için rapor ilklendirme tamamlandığında, ilklendirme yapan sunucunun kapanmasını aktif/pasif eden değişkendir.
REPORT_FS_PROVIDER_FINISHED_TOPIC javalt-finished-reports Asenkron raporlar için raporun indirilmeye hazır bilgisinin yer aldığı topictir. İstemciler bu topiği dinleyerek raporu dosya sistemi üzerinden indirebilir.
REPORT_FS_PROVIDER_READY_TOPIC javalt-ready-reports Asenkron raporlar için raporun TIBCO Jasper Server üzerinde hazırlandığı ve dosya sistemine kayıt edilmesi için hazır olduğu bilgisini içeren topictir. Rapor sunucusu tarafından işlenir. Dışardan müdahale olmayacağı beklenmektedir
REPORT_FILE_SYSTEM_RESOURCE_PATH /tmp/hvl-reports Asenkron raporlar için raporun TIBCO Jasper Server üzerinden alınıp, dosya sistemine yazılıcağı path değeridir.