Ana içeriğe geç

5.1.1. Giriş#

Veri Depolama (Data Storage)#

Hvl report ortamının kurulması için postgre ve asenkron raporlar için kafkanın çalıştırılması gerekmektedir.

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Hvl report docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Dış Bağımlılıklar (External Dependencies)#

Security enabled durumda security instances kurulumu ihtiyacı olmaktadır. Kurulumun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

TIBCO Jasper Server standalone kurulum bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

TIBCO Jasper Server cluster kurulumu içim mutlaka ArtemisMQ gerektirmektedir. Kurulum bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

TIBCO Jasper Server için veritabanı (Postgres) konfigürasyonu aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS jrs_repository;
ALTER
DATABASE hvl_report SET search_path TO jrs_repository;

Ortamı Çalışır Hale Getirme#

 1. TIBCO Jasper Server çalıştırılır.
 2. TIBCO Jasper Server'ın çalışıp çalışmadığı http://localhost:2335/jasperserver linki ile kontrol edilebilir. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre jasperadmin dir.
 3. Hvl Report Server 'jasper' profili ile çalıştırılır. Bunun için docker-compose'daki SPRING_PROFILES_ACTIVE environmenti jasper yapılır.
 4. Portu dışarı açılmış docker çalıştırıldıysa http://localhost:7090/swagger-ui/index.html üzerinden swagger'ın açıldığı görülür.

Veri ilklendirme (Data Initializer)#

Tibco Jaspersoft raporların export alınabilmesini sağlamaktadır. Geliştirmelerini yaptığınız ve test ettiğiniz Raporları Tibco Jaspersoft üzerinden export alarak initializer alt yapısına ekleyebilirsiniz. Raporları folder ya da tek tek rapor bazlı export alabilirsiniz. Olduğu gibi zip formatında export edecektir. Geliştirme yaparken mutlaka domain'e(alana) özel bir klasör yapısı oluşturulmasına ve raporların çakışmamasına özen gösterilmelidir.

Export Alma Adımları#

1- Export alınacak resources(Klasör, rapor ya da diğer jasper kaynakları) seçilerek sağ tıklanır ve export linkine tıklanır

2- Export edilirken en önemli nokta LEGACY KEY seçeneğinin seçilmesidir.

3- Zip dosyası indirilerek infra projesine ya da lokal ortamlar için ilgili resource path'e konulur.

İlklendirme Parametreleri#

JASPER_SERVER_INITIALIZER_RESOURCE_PATH: ilklendirme yapılacak dizindir. Bu dizin içerisinde birden fazla zip farklı klasörler ve/veya aynı klasörler içerisinde bulunabilir. Tibco üzerinden export alınan zip dosyaları bu klasörde yer almalıdır.

Git Uri: Mevcut olarak export edilen zip dosyaları git üzerinde hvl-infra/scripts/jasper klasöründe yer almaktadır. Git üzerinden yapılan ilklendirme işlemleri için varsayılanda zip dosyalarının bu klasörde olması gerekmektedir.

hvl:
 report:
  jasper:
   initializer:
    enabled: ${JASPER_SERVER_INITIALIZER_ENABLED:true}
    git:
     enabled: ${JASPER_SERVER_INITIALIZER_GIT_ENABLED:true}
     uri: ${JASPER_SERVER_INITIALIZER_GIT_URI:https://gobitbucket.havelsan.com.tr/scm/javalt/hvl-infra.git}
     label: ${JASPER_SERVER_INITIALIZER_GIT_LABEL:snapshot}
     path: ${JASPER_SERVER_INITIALIZER_GIT_PATH:${user.home}/.hvl-gradle-spring-plugin/data-initializer}
    resource-path: ${JASPER_SERVER_INITIALIZER_RESOURCE_PATH:${hvl.report.jasper.initializer.git.path}/script/jasper}
    after-shutdown: ${JASPER_SERVER_INITIALIZER_AFTER_SHUTDOWN:false}

Diğer parametreler ile ilgili açıklamalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Kullanılan parameterler ve varsayılan değerlerine buradan ulaşılabilir.