Ana içeriğe geç

4.1.1. Giriş#

Veri Depolama(Data Storage)#

Bpmn Admin ortamının kurulması için postgresql, kafka ve tercihe bağlı redis'in çalıştırılması gerekmektedir.

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Redis docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Bpmn Admin docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Dış Bağımlılıklar (External Dependencies)#

Security enabled durumda security instances kurulumu ihtiyacı olmaktadır. Kurulumun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 6081 Uygulama port bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE admin Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
AUTH_ASYNC_TOKEN_ENABLED 'true' Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
KAFKA_SUPPORT_ENABLED 'true' Kafka'yı aktif/pasif yapma değişkenidir.
BPMN_REPOSITORY_INITIALIZER_ENABLED 'false' Bpmn süreç ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
BPMN_DEPLOY_PROCESS_DEFINITIONS 'false' Uygulamaya gömülü bpmn süreçlerinin otomatik deploy'unun aktif/pasif yapıldığı bilgisidir.
BPMN_DB_SCHEMA_UPDATE 'true' Bpmn schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DDL_AUTO_TYPE none Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)