Ana içeriğe geç

3.1.1. Giriş#

Log Producer ortamının kurulması için PostgreSQL ve Kafka çalıştırılması gerekmektedir.

Veri Depolama(Data Storage)#

PostgreSQL docker bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka Cluster docker-compose bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Kafka single node docker-compose bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Paketi (Instances)#

Log Producer docker instance'ına buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan Uygulama Parametreleri (Default Environment Variables)#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SCHEMA logger Uygulama verilerinin işlendiği RDMS schema bilgisidir.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED true Schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DDL_AUTO_TYPE none Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
KAFKA_SUPPORT_ENABLED true Eventlerin saklanacak ve işlenecek veri kaynağı olarak kafka olup olmamasını belirleyen değerdir
LIQUIBASE_ENABLED true Liquibase eklentisini aktif hale getirmek için gereken parametredir.
LOGGING_CONFIG \({spring.cloud.config.uri}/\)/default/framework()log4j2()instance()logger()producer/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
SERVER_APP_NAME log-producer-server Uygulama isim bilgisidir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl Log Producer Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SERVER_PORT 8091 Uygulamanın sunulduğu port bilgisidir.
SPRING_JPA_SHOW_SQL false SQL'lerin gösterilmesini aktif/pasif yapan değerdir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan log producer services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.