Ana içeriğe geç

2.2.4.1. Parametreler#

Değişken Adı Değeri Açıklama
SERVER_PORT 9192 Uygulama port bilgisidir.
SERVER_APP_NAME system-setting-server Uygulama isim bilgisidir.
SPRING_PROFILES_ACTIVE setting,redis Uygulamanın çalıştırılacağı aktif profil bilgileridir.
SERVER_DESCRIPTION Hvl System Setting Server Uygulama açıklama bilgisidir.
SWAGGER_DESCRIPTION Havelsan system setting services info Uygulama swagger açıklama bilgisidir.
SERVER_CONFIGURATION_REMOTE_URL http://[username]:[password]@hvlconfigserver:8888/config Uygulamanın bağlı olacağı config server url bilgisidir.
LOGGING_CONFIG http://hvlconfigserver:8888/config/hvl-system-setting/default/framework(_)log4j2(_)instance(_)system(_)setting/log4j2.yml Uygulama log4j konfigurasyon dosyası dizin bilgisidir.
DATA_INITIALIZER_ENABLED 'false' Veri ilklendirmenin aktif/pasif yapılmasının sağlayan değişkendir.
DB_SCHEMA_CREATE_ENABLED 'true' Schema oluşturmanın aktif/pasif yapıldığı değişkendir.
DB_SCHEMA setting Uygulamaya ait verilerin işleneceği RDMS schema bilgisidir.
DDL_AUTO_TYPE none Veri ilklendirme strateji bilgisidir. (create, update vb.)
REDIS_CM_CACHE_PREFIX 'HVL::SYS::SETTING::' Redis üzerinde tutulan cache prefix bilgisidir.
REDIS_CM_VALUE_SERIALIZER java Redis üzerindeki cache bilgisisinin serializer(java, binary) yönetiminin bilgisidir.
FEIGN_LOG_ENABLED 'false' Feign log aktif/pasif yapma değişkenidir.
SERVER_APP_TYPE system Javalt monitoring üzerinde uygulama gruplaması için kullanılan parametredir.
LIQUIBASE_ENABLED true Liquibase eklentisini aktif hale getirmek için gereken parametredir.
LIQUIBASE_DROP_FIRST false Bu değer true iken Liquibase çalışmadan önce üzerinde çalıştığı modülün ilgili şemasını düşürüp kendi oluşturur.
LIQUIBASE_CHANGE_LOG 'setting/changelog-root.yaml' Liquibase'de db değişikliklerinin yansıtacak olan dosyanın adıdır.